Vecpiebalgas vidusskolas vīzija, misija un mērķis

Skolas Vīzija: Skola ar daudzveidīgu piedāvājumu bērna personības izaugsmei.

Skolas Misija: Mūsdienīgu mācību metožu un dzīves prasmju īstenošana skolas dzīvē.

Mērķis: Motivēti bērni, radoši skolotāji, atbalstoši vecāki – mūsdienīga skola!

 

Vecpiebalgas vidusskolas prioritātes 2018/2019.m.g.

KVALITATĪVA MĀCĪBU STUNDA

ATBILDĪBA

VIDE