Trešdien, 15.janvārī

Skolā nav: A.Bērziņa, S.Makare, I.Apalupa

Stundas Nr. Klase Mācību priekšmets Skolotājs Piezīmes
1. 7. Literatūra V.Lapiņa  
10. Tehniskā grafika I.Ērgle Vēstures kab.
12. Literatūra I.Strelkova Krievu val. kab.
2. 6. Literatūra V.Lapiņa  
10. Tehniskā grafika I.Ērgle Vēstures kab.
12. Literatūra I.Strelkova Krievu val. kab.
3. 2. Dabaszinības M.Gavare  
10. Tehniskā grafika I.Ērgle Nenotika 07.01.

Vēstures kab.

12. Matemātika R.Šarkovska  
4. 2. Mājturība un tehn. A.Jurgena Nebūs 5.stunda
10. Klases stunda I.Strelkova, M.Gavare Vēstures kab.
11.(kopā) Matemātika R.Šarkovska  
    5. 2. Dabaszinības M.Gavare  
3. Vizuālā māksla A.Balode  
8. Bioloģija V.Miķelsone  
6. 3. Vizuālā māksla A.Balode  
8. Bioloģija V.Miķelsone  
11. Literatūra V.Lapiņa  
7. 12. Bioloģija V.Miķelsone  
8. 12. Bioloģija V.Miķelsone