Piektdien, 28. februārī

1.– 3. klasei olimpiāžu diena

Angļu valoda 7. un 9.klasei notiek informātikas kabinetā.

Skolā nav: A.Bērziņa, M.Grīnberga, 12.klase, 11.klase no plkst. 12.00

Stundas Nr. Klase Mācību priekšmets Skolotājs Piezīmes
1. 2. Dabaszinības M.Gavare Nenotiks 3.stunda
4. Sociālās zinības A.Jurgena Nenotiks 3.stunda
11. Bioloģija I.Švalbe  
2. 4. Sociālās zinības A.Jurgena Nenotiks 4.stunda
11. Bioloģija I.Švalbe  
3. 4. Sports L.Glāzere – Spalviņa Nenotiks 5.stunda
6. Dabaszinības I.Švalbe  
4. 4. Sports L.Glāzere – Spalviņa Nenotiks 6.stunda
6. Dabaszinības I.Švalbe  
11. Klases stunda B.Krūmiņa  
    5. 1. Ansamblis I.Apalupa Nenotiks 6.stunda
2.+3. Sports L.Glāzere – Spalviņa  
4. Matemātika A.Glāzere Nenotika 2.stunda
9. Bioloģija I.Švalbe  
10. Ģeogrāfija A.Piruška Tiek atstrādāta 06.03. VAM stunda
6. 4. Mūzika I.Apalupa Nenotika 1.stunda
9. Bioloģija I.Švalbe  
10. Fizika A.Lorencis Tiek atstrādāta 06.03. VAM stunda
7. 10. Fizika A.Lorencis Tiek atstrādāta 06.03. VAM stunda