Piektdien, 18.oktobrī

10.klasei valsts aizsardzības mācība.

Stundas Nr. Klase Mācību priekšmets Skolotājs Piezīmes
1. 2. Matemātika B.Kuzmane  
3. Sports L.Glāzere-Spalviņa Nebūs 3.stunda
2. 1. +2. Sports L.Glāzere-Spalviņa  
4. Sociālās zinības B.Kuzmane  
3. 2. Klases stunda B.Kuzmane  
3. Latviešu valoda A.Balode Nebija 1.stunda
4. Mūzika I.Apalupa  
6. Krievu valoda S.Makare Nebūs 6.stunda
7.(kopā) Matemātika B.Bērziņa  
11. Bioloģija A.Bērziņa  
4. 7.(kopā) Matemātika B.Bērziņa  
11. Fizika A.Lorencis Nenotika 15.10.
5. 6. Mūzika I.Apalupa  
7.(kopā) Latviešu valoda B.Bērziņa  
6. 6. Brīvi
7. Brīvi

 Skolā nav: E.Leiboma un 1.klase; B.Kuzmane un 2.klase (no plkst.11.00)

L.Zemberga – Zeltiņa, A.Jurgena, V.Lapiņa, B.Krūmiņa,

M.Grīnberga (no pkst.11.00), S.Makare (no plkst.12.00),

M.Gavare, I.Strelkova, A.Glāzere