Vecpiebalgas vidusskola aicina darbā

fizikas skolotāju vidusskolas posmā.

Nepieciešamības gadījumā nodrošina ar dzīvojamo platību.
Lūgums CV sūtīt uz e-pastu: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv
Informācija pa tālruni 26497579.