1.klasei stunda bibliotēkā

Kur noder alfabēts? Kā bibliotēkā tiek sakārtotas grāmatas?

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes 1.klases skolēni meklēja bibliotēkā, latviešu valodas stundas ietvaros.
Paldies bibliotekārei Dacei par uzņemšanu!