Erasmus+

Vecpiebalgas vidusskola Erasmus+ projekta ietvaros iegādājas Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas materiālus

Aktualizējoties iekļaujošajai izglītībai arī pirmsskolas izglītības iestādēs, Vecpiebalgas vidusskolas speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa 2022. gada 10. decembrī apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi”. Lai strādātu ar šo metodi nepieciešamas ir  diagnostikas materiāls t.s. “Minhenes koferis”, kurā iekļauti standartizēti materiāli – priekšmeti izmēros, krāsās, faktūrās un formās […]

Labbūtības pasākums “Kopā būt”

Vecpiebalgas vidusskolas darbiniekiem “Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762) ietvaros” 18.augustā Vecpiebalgas muižā notika labbūtības pasākums “Kopā būt”. Tas nekas, ka no rīta viss bija pielijis un slapjš, dalībnieki un pasākuma organizatori bija moži un smaidīgi. “Sveču darbnīcas” saimnieks Jānis Balodis teica viedus vārdus par sveču gaismas simbolisko nozīmi: prāta gaismu, prasmi sakārtot sevi, […]

Seminārs „Kopā stiprāki”

9.augusta rītā, neraugoties uz to, ka lielākā daļa pedagogu vēl atvaļinājumā, skolotāji no tuvākām un tālākām skolām pulcējās Vecpiebalgas vidusskolā uz semināru „Kopā stiprāki”, kas norisinājās Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762) ietvaros. Starptautiskā projekta mērķis ir paaugstināt pedagogu izpratni par jēdzienu „iekļaujošā izglītība”, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku mācību procesu, ievērojot katra izglītojamā individuālās vajadzības […]