Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” norises skolās

ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tiek īstenots abās Vecpiebalgas novada skolās: Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā, aptverot 1. – 9. klašu grupu. 2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros skolās darbojas dažādi pulciņi (matemātikas, dabaszinību un multimediju), kā arī tiek nodrošināts pedagoga palīgs. Lai skolēniem sniegtu plašākas iespējas mūsdienīgu digitālo prasmju apguvei, […]

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir atkārtoti iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo […]

Tehnoloģiju gads

Tehnoloģiju gada aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2019. gada oktobrī tika saņemts Valsts izglītības satura centra apstiprinājums Tehnoloģijas gada aktivitāšu pieteikumam projekta nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Tehnoloģiju gada aktivitātes tiek īstenotas 2019./2020. mācību gadā un šajā laikā tiek plānotas vektorgrafikas, robotikas, datorikas, mikrodatoru programmēšanas, Lego konstruktoru robotiņu nodarbības, […]