Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir atkārtoti iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo […]

Tehnoloģiju gads

Tehnoloģiju gada aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2019. gada oktobrī tika saņemts Valsts izglītības satura centra apstiprinājums Tehnoloģijas gada aktivitāšu pieteikumam projekta nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Tehnoloģiju gada aktivitātes tiek īstenotas 2019./2020. mācību gadā un šajā laikā tiek plānotas vektorgrafikas, robotikas, datorikas, mikrodatoru programmēšanas, Lego konstruktoru robotiņu nodarbības, […]

Dambretes sacensības

2. aprīlī trīs ceturtās klases skolnieki, Zigmārs Gobrāns, Rūdis Putniņš un Kate Vilčiauska, kopā ar skolotāju  Sigitu Upenieci brauca uz Cēsu pilsētas sporta skolu, lai piedalītos Starpnovadu skolu sacensībās. Piedalījās 13 komandas. ļoti saspringtas sacensībās D grupā, trešo vietu izcīnīja Cēsu Pilsētas vidusskolas otrā komanda, otrajā vietā Vecpiebalgas vidusskolas komanda, bet pirmo vietu izcīnīja Cēsu […]