Aktualitātes

Multenkulten

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vecpiebalgas vidusskolā notika pasākums “Darba pasaules iepazīšana. Profesiju daudzveidība”, kurā izglītojamie iepazinās ar animācijas filmu veidošanu kopā ar studiju “ Multenkulten”. Pasākums tika rīkots, lai izzinātu un iepazītu profesijas animācijas nozarē, radītu izpratni par animācijas nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, nepieciešamajām darba prasmēm un […]

10. klase ciemos pie pārtikas ražošanas uzņēmuma “Cukurella”

 Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem,  organizējot karjeras atbalsta pasākumu  – tikšanos ar veiksmīgu uzņēmēju – pārtikas ražotāju, lai  iepazīstinātu  izglītojamos  ar uzņēmēja darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, strādājot individuālā pārtikas ražošanas uzņēmumā, tādējādi veicinot darba pasaules iepazīšanu un  izglītojamo  karjeras vadības individuālo prasmju attīstību  projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, Vecpiebalgas vidusskolas 10. klases izglītojamie […]

11. un 12.klases skolēni ekskursijā uz Valmieru

Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 11. un 12.klases skolēni 25.03. 2019.devās karjeras braucienā uz Valmieru. Pirmais galapunkts bija Vidzemes olimpiskajā centrā, kur apskatījām centra iekštelpas. Uzzinājām olimpiskā centra mazo vēsturi. Jauki pavadījām laiku, apskatot basketbola zāli, peldbaseina telpas, ledus halli un trenažieru telpas. Turpinot jauko dienu, nākamā […]