Vidusskolas darbinieki

Ilona Strelkova

Ilona Strelkova

Direktore, latviešu valodas skolotāja
Monta Gavare

Monta Gavare

direktores vietniece mācību darbā, sociālo zinību un vēstures skolotāja
Antoņina Glāzere

Antoņina Glāzere

direktores vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā, matemātikas skolotāja, 6.klases audzinātāja
Agita Šulca

Agita Šulca

direktores vietniece pirmsskolā, datorikas skolotāja

Reinis Rāvietis

Reinis Rāvietis

direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
Iveta Ērgle

Iveta Ērgle

direktores vietniece mākslas programmā, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
 Sigita Upeniece

Sigita Upeniece

sekretāre, datorikas skolotāja
Baiba Krūmiņa

Baiba Krūmiņa

speciālais pedagogs, 10.klases audzinātāja
Ligita Zemberga-Zeltiņa

Ligita Zemberga-Zeltiņa

datorikas un fizikas skolotāja, 12. klases audzinātāja
Sintija Eglīte-Mālmane

Sintija Eglīte-Mālmane

1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Evita Leiboma

Evita Leiboma

2. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Anita Jurgena

Anita Jurgena

3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Baiba Bērziņa

Baiba Bērziņa

4. klases audzinātāja, fizikas un matemātikas skolotāja
Maija Miķelsone

Maija Miķelsone

5. klases audzinātāja, sports skolotāja
Vita Miķelsone

Vita Miķelsone

7. klases audzinātāja, vizuālās mākslas skolotāja
Vizbulīte Kalniņa

Vizbulīte Kalniņa

8.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Sandra Makare

Sandra Makare

11. klases audzinātāja, krievu valodas un vēstures skolotāja
Agita Bērziņa

Agita Bērziņa

dabaszinību un bioloģijas skolotāja
Agita Krama

Agita Krama

sporta skolotāja
Ingrīda Batņa

Ingrīda Batņa

dizaina un tehnoloģijas skolotāja

Inta Apalupa

Inta Apalupa

mūzikas skolotāja
Līga Glāzere–Spalviņa

Līga Glāzere–Spalviņa

sporta skolotāja
Biruta Kuzmane

Biruta Kuzmane

sākumskolas skolotāja
Gunita Kundrate

Gunita Kundrate

angļu valodas skolotāja
Inese Ozola

Inese Ozola

angļu valodas skolotāja, projektu vadītāja
Zaiga Ņikandrova

Zaiga Ņikandrova

logopēds
Sergejs Sipčenko

Sergejs Sipčenko

dizaina un tehnoloģija skolotājs
Alvis Rogozins

Alvis Rogozins

džudo skolotājs
Ruta Šarkovska

Ruta Šarkovska

matemātikas skolotāja
Liene Lorence

Liene Lorence

fizikas skolotāja
Aelita Skaidrā

Aelita Skaidrā

ģeogrāfijas skolotāja
Inese Maltavniece

Inese Maltavniece

latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ansis Greiziņš

Ansis Greiziņš

interešu izglītības skolotājs
Klāvs Kalnačš

Klāvs Kalnačš

angļu valodas skolotājs
Sanita Cimdiņa

Sanita Cimdiņa

bibliotekāre