Vidusskolas darbinieki

Ilona Strelkova

Ilona Strelkova

Direktore, latviešu valodas skolotāja
Monta Gavare

Monta Gavare

direktora vietniece mācību darbā

Antoņina Glāzere

Antoņina Glāzere

direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā, 9.klases audzinātāja, matemātikas skolotāja
Agita Šulca

Agita Šulca

direktora vietniece pirmsskolā, datorikas skolotāja
Reinis Rāvietis

Reinis Rāvietis

direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Iveta Ērgle

Iveta Ērgle

direktora vietniece mākslas programmā, tehniskās grafikas skolotāja
Baiba Krūmiņa

Baiba Krūmiņa

speciālās izglītības skolotājs
 Sigita Upeniece

Sigita Upeniece

sekretāre
Evita Leiboma

Evita Leiboma

1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Anita Jurgena

Anita Jurgena

2. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Anda Balode

Anda Balode

3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Vizbulīte Kalniņa

Vizbulīte Kalniņa

4.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ligita Zemberga-Zeltiņa

Ligita Zemberga-Zeltiņa

5. klases audzinātāja, programmēšanas, informātikas un datorikas skolotāja
Vita Lapiņa

Vita Lapiņa

6. klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Sandra Makare

Sandra Makare

7. klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja
Ingrīda Batņa

Ingrīda Batņa

8.klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Vita Miķelsone

Vita Miķelsone

10. klases audzinātāja, vizuālās mākslas skolotāja
Agita Bērziņa

Agita Bērziņa

11. klases audzinātāja, dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja
Agita Krama

Agita Krama

12. Klases audzinātāja, sporta skolotāja
Inta Apalupa

Inta Apalupa

mūzikas skolotāja
Kristīne Griezne

Kristīne Griezne

angļu valodas skolotāja
Ilze Patersone

Ilze Patersone

angļu valodas skolotāja
Līga Glāzere–Spalviņa

Līga Glāzere–Spalviņa

sporta skolotāja
Marina Grīnberga

Marina Grīnberga

ekonomikas skolotāja
Aivars Karlsons

Aivars Karlsons

vēstures, politikas un tiesību skolotājs
Biruta Kuzmane

Biruta Kuzmane

sākumskolas skolotāja
Dzintra Mizuka

Dzintra Mizuka

psiholoģijas skolotāja
Gunita Kondrāte

Gunita Kondrāte

angļu valodas skolotāja
Inese Ozola

Inese Ozola

angļu valodas skolotāja, projektu vadītāja
Zaiga Ņikandrova

Zaiga Ņikandrova

logopēds
Žanna Otersone

Žanna Otersone

vēstures un kulturoloģijas skolotāja
Sandra Seržante

Sandra Seržante

krievu valodas skolotāja
Sergejs Sipčenko

Sergejs Sipčenko

mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Alvis Ragozins

Alvis Ragozins

džudo skolotājs
Ruta Šarkovska

Ruta Šarkovska

matemātikas skolotāja
Inita Švalbe

Inita Švalbe

fizikas un ķīmijas skolotāja
Inga Zariņa

Inga Zariņa

sociālo zinību skolotāja
Dace Plotkāne

Dace Plotkāne

psiholoģe
Aldis Lorencis

Aldis Lorencis

fizikas skolotājs
Baiba Bērziņa

Baiba Bērziņa

matemātikas skolotāja
Astra Piruška

Astra Piruška

ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja