Vidusskolas darbinieki

Ilona Strelkova

Ilona Strelkova

Direktore, latviešu valodas skolotāja
Monta Gavare

Monta Gavare

direktores vietniece
Antoņina Glāzere

Antoņina Glāzere

direktores vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā, matemātikas skolotāja
Agita Šulca

Agita Šulca

direktores vietniece pirmsskolā, datorikas skolotāja
Reinis Rāvietis

Reinis Rāvietis

direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
Iveta Ērgle

Iveta Ērgle

direktores vietniece mākslas programmā, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Baiba Krūmiņa

Baiba Krūmiņa

speciālās izglītības skolotājs
 Sigita Upeniece

Sigita Upeniece

sekretāre
Anda Balode

Anda Balode

1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Evita Leiboma

Evita Leiboma

2. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Anita Jurgena

Anita Jurgena

3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Baiba Bērziņa

Baiba Bērziņa

4. klases audzinātāja, fizikas un matemātikas skolotāja
Vizbulīte Kalniņa

Vizbulīte Kalniņa

5.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ligita Zemberga-Zeltiņa

Ligita Zemberga-Zeltiņa

6. klases audzinātāja, programmēšanas, informātikas un datorikas skolotāja
Vita Lapiņa

Vita Lapiņa

7. klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Sandra Makare

Sandra Makare

8. klases audzinātāja, krievu valodas un vēstures skolotāja
Ingrīda Batņa

Ingrīda Batņa

9.klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Agita Krama

Agita Krama

10. Klases audzinātāja, sporta skolotāja
Vita Miķelsone

Vita Miķelsone

11. klases audzinātāja, vizuālās mākslas skolotāja
Agita Bērziņa

Agita Bērziņa

12. klases audzinātāja, dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja
Inta Apalupa

Inta Apalupa

mūzikas skolotāja
Maira Asare

Maira Asare

angļu valodas skolotāja
Līga Glāzere–Spalviņa

Līga Glāzere–Spalviņa

sporta skolotāja

Marina Grīnberga

Marina Grīnberga

ekonomikas skolotāja
Biruta Kuzmane

Biruta Kuzmane

sākumskolas skolotāja
Gunita Kondrāte

Gunita Kondrāte

angļu valodas skolotāja
Inese Ozola

Inese Ozola

angļu valodas skolotāja, projektu vadītāja
Zaiga Ņikandrova

Zaiga Ņikandrova

logopēds
Sergejs Sipčenko

Sergejs Sipčenko

mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Alvis Ragozins

Alvis Ragozins

džudo skolotājs
Ruta Šarkovska

Ruta Šarkovska

matemātikas skolotāja
Inita Švalbe

Inita Švalbe

fizikas un ķīmijas skolotāja
Dace Plotkāne

Dace Plotkāne

psiholoģe
Aldis Lorencis

Aldis Lorencis

fizikas skolotājs
Astra Piruška

Astra Piruška

ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja
Sanita Cimdiņa

Sanita Cimdiņa

bibliotekāra, krievu valodas skolotāja