Vidusskolas darbinieki

Ilona Strelkova

Ilona Strelkova

direktora vietniece mācību darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ina Treiliņa

Ina Treiliņa

direktora vietniece mākslas programmā
Agita Šulca

Agita Šulca

direktora vietniece pirmsskolā, sākumskolas skolotāja
 Sigita Upeniece

Sigita Upeniece

sekretāre, programmēšanas, informātikas un datorikas skolotāja
Reinis Rāvietis

Reinis Rāvietis

direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Antoņina Glāzere

Antoņina Glāzere

matemātikas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas un ’ārpusstundu darbā
Monta Gavare

Monta Gavare

1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Anda Balode

Anda Balode

2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Evita Leiboma

Evita Leiboma

2.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Anita Jurgena

Anita Jurgena

3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
Ligita Zemberga-Zeltiņa

Ligita Zemberga-Zeltiņa

4. klases audzinātāja, informātikas un datorikas skolotāja
Vita Lapiņa

Vita Lapiņa

5. klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Sandra Makare

Sandra Makare

6. klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja
Ingrīda Batņa

Ingrīda Batņa

7.klases audzinātāja, mājturības skolotāja
Dace Dāve

Dace Dāve

8. klases audzinātāja, bibliotekāre
Vizbulīte Kalniņa

Vizbulīte Kalniņa

9.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Agita Bērziņa

Agita Bērziņa

10. klases audzinātāja, dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja
Agita Krama

Agita Krama

11. un 12. Klases audzinātāja, sporta skolotāja
Inta Apalupa

Inta Apalupa

mūzikas skolotāja
Inguna Bauere

Inguna Bauere

tehniskās grafikas skolotāja
Inita Baumane

Inita Baumane

angļu valodas skolotāja
Līga Glāzere–Spalviņa

Līga Glāzere–Spalviņa

sporta skolotāja
Antra Grinberga

Antra Grinberga

ģeogrāfijas skolotāja
Marina Grīnberga

Marina Grīnberga

ekonomikas skolotāja
Aivars Karlsons

Aivars Karlsons

vēstures, politikas un tiesību skolotājs
Baiba Krūmiņa

Baiba Krūmiņa

speciālais pedagogs
Biruta Kuzmane

Biruta Kuzmane

sākumskolas skolotāja
Dzintra Mizuka

Dzintra Mizuka

psiholoģijas skolotāja
Maira Asare

Maira Asare

projektu vadītāja, angļu valodas skolotāja
Zaiga Ņikandrova

Zaiga Ņikandrova

sākumskolas skolotāja
Žanna Otersone

Žanna Otersone

vēstures un kulturoloģijas skolotāja
Sandra Seržante

Sandra Seržante

krievu valodas skolotāja
Sergejs Sipčenko

Sergejs Sipčenko

mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Ruta Šarkovska

Ruta Šarkovska

matemātikas skolotāja
Inita Švalbe

Inita Švalbe

fizikas un ķīmijas skolotāja
Inga Zariņa

Inga Zariņa

sociālo zinību skolotāja
Vita Miķelsone

Vita Miķelsone

vizuālās mākslas skolotāja
Dace Plotkāne

Dace Plotkāne

psiholoģe
Aldis Lorencis

Aldis Lorencis

fizikas skolotājs
Vaira Vilde

Vaira Vilde

programmēšanas skolotāja