2021./2022.m.g.

Labo vārdu nekad nevar būt par daudz: no sirds lepojamies un vēlreiz sakām paldies visiem mūsu sporta svētku “Iesim pa Vecpiebalgas sporta zvaigžņu pēdām!” vadītājiem – sportistiem. Lai svētki būtu izdevušies, to organizēšanā bija nepieciešams liels atbalsts, kuru arī saņēmām. PALDIES visiem, bet jo īpaši Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrības vadītājam Dāvim Zārdiņam!

Paldies par ziedojumu ugunsdzēsēju tērpu iegādei: Uldim Glāzeram, Dāvim Strelkovam, Valerijam Strelkovam, Jānim Špunderam, Dr. habil. sc. ing. Namejam Zeltiņam.

Zinību dienā:

Pateicība:

Andim Dzenim un Florences tētim Andim Engerim par atsaucību, ieinteresētību un dāsno rīcību!

No sirds pateicamies SIA “PNB Print” par pirmsskolai ziedotajiem materiāliem un Antrai Cukurkalnei par ieguldīto darbu, laiku un labo sirdi!

Paldies Rinalda tētim ANDIM DZENIM par atsaucību un palīdzību skolas apkārtnes labiekārtošanas darbos!

2019./2020. m.g.

Paldies Lailai Paeglītei par rožu stādiem un Raivim Sniķeram par puķu kastēm  un safrēzēto rožu dobi!

Paldies Vecpiebalgas pašvaldības saimniecības nodaļas vīriem –Andrim Blīgznam, Gintam Igaunim, Jānim Laukam, Jānim Zvēriņam, – un SIA ,,BIO Enerģija BT” puišiem par palīdzību skolas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbos!

Pateicība Olivera Greiziņa tētim, Kārļa Gavara tētim un Katrīnas Ozolas ģimenei par bērniem radītajām un uzdāvinātajām lietām!

Paldies Aivai Nebarei, Kasparam Stupelim, Laumai Balodei, Indriķim Putniņam, Ģirtam Groza, Marekam Radvilavičam, Inesei Vasiļjevai, Reinim Rāvietim, Līvai Grudulei, Ilonai Muižniecei, Uģim Asarim, Artūram Bogdanovam, Vitai Antonei un Līgai Lieldienai par ēnu dienas aktivitātes vadīšanu klasēs.

Paldies Ingai Gulbei un Dacei Štālei par iniciatīvu skolas vides veidošanā.

Paldies skolas absolventiem Juritai Babecai un Dāvim Strelkovam par drēbju pakaramo iegādi tautas tērpu uzglabāšanai.

Vecāki, kuri piedalījās Tēvu dienas talkā,, Veidosim skolas vidi kopā”. Paldies!

Uģis Asars, Evita Liepiņa, Dima Liepiņš, Everts Štāls, Normunds Ezerietis, Ivars Matišiņecs- Ērglis, Guntis Gavars, Edžus Ķaukulis, Andris Lapiņš, Māris Vaišļa, Aivis Šulcsa, Raimonds Vagulis, Raimonds Sniedze, Ģirts Groza, Indriķis Putniņš, Raimonds Sarmulis, Endijs Graudums, Andris Stupelis, Toms Engeris, Mareks Radvilavičs, Raimonds Straupe, Matīss Počs, Aivars Gulbis, Ģirts Bērziņš, Artūrs Bogdanovs, Dairis Kārkliņš, Kaspars Smidrovskis, Dāvis Zārdiņš, Andis Dzenis.

Pateicība Ilmāram Glāzeram par materiālo atbalstu skolas vides labiekārtošanā.

Pateicība Andim Dzenim par ieinteresētību un atbalstu skolas vides veidošanā.

Pateicība Marekam Radvilavičam par ieinteresētību un materiālo atbalstu projektam,, Sporto visa klase.”

2018./2019. m.g.

Paldies Aivai Nebarei (1.klase) par tērpu šūšanu “Jūrnieku” dejai!

Paldies Ivetai Ērglei (1.klase) par pirmklasnieku dzimšanas dienu kalendāra izveidi!

Paldies Dacei Smirnovai par zeķu uzadīšanu 2. un 3. klases a kolektīva puišiem.

Paldies par atsaucību skolas ābeļdārza sakopšanas talkā- Edgaram Bērzkalnam, Ilgonim Pētersonam, Ainai Balodei.

Paldies Ingai Gulbei ( 2.A un 8.klase) par ziedu pušķu pagatavošanu tautisko deju kolektīvu vadītājām.

Paldies Zitai Volmanei (6. klase) sniedza materiālus mājturības un tehnoloģiju stundām.

Paldies Ģirtam Gobiņam (9. klase) par bērnu nogādāšanu uz atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādi Rīgā.