Pateicības

Paldies Aivai Nebarei (1.klase) par tērpu šūšanu “Jūrnieku” dejai!

Paldies Ivetai Ērglei (1.klase) par pirmklasnieku dzimšanas dienu kalendāra izveidi!

Paldies Dacei Smirnovai par zeķu uzadīšanu 2. un 3. klases a kolektīva puišiem.

Paldies par atsaucību skolas ābeļdārza sakopšanas talkā- Edgaram Bērzkalnam, Ilgonim Pētersonam, Ainai Balodei.

Paldies Ingai Gulbei( 2.A un 8.klase) par ziedu pušķu pagatavošanu tautisko deju kolektīvu vadītājām.

Paldies Zitai Volmanei (6. klase) sniedza materiālus mājturības un tehnoloģiju stundām.

Paldies Ģirtam Gobiņam (9. klase) par bērnu nogādāšanu uz atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādi Rīgā.