Pateicības

2019./2020. m.g.

Vecāki, kuri piedalījās Tēvu dienas talkā,, Veidosim skolas vidi kopā”. Paldies!

Uģis Asars, Evita Liepiņa, Dima Liepiņš, Everts Štāls, Normunds Ezerietis, Ivars Matišiņecs- Ērglis, Guntis Gavars, Edžus Ķaukulis, Andris Lapiņš, Māris Vaišļa, Aivis Šulcsa, Raimonds Vagulis, Raimonds Sniedze, Ģirts Groza, Indriķis Putniņš, Raimonds Sarmulis, Endijs Graudums, Andris Stupelis, Toms Engeris, Mareks Radvilavičs, Raimonds Straupe, Matīss Počs, Aivars Gulbis, Ģirts Bērziņš, Artūrs Bogdanovs, Dairis Kārkliņš, Kaspars Smidrovskis, Dāvis Zārdiņš, Andis Dzenis.

Pateicība Ilmāram Glāzeram par materiālo atbalstu skolas vides labiekārtošanā.

Pateicība Andim Dzenim par ieinteresētību un atbalstu skolas vides veidošanā.

Pateicība Marekam Radvilavičam par ieinteresētību un materiālo atbalstu projektam,, Sporto visa klase.”

2018./2019. m.g.

Paldies Aivai Nebarei (1.klase) par tērpu šūšanu “Jūrnieku” dejai!

Paldies Ivetai Ērglei (1.klase) par pirmklasnieku dzimšanas dienu kalendāra izveidi!

Paldies Dacei Smirnovai par zeķu uzadīšanu 2. un 3. klases a kolektīva puišiem.

Paldies par atsaucību skolas ābeļdārza sakopšanas talkā- Edgaram Bērzkalnam, Ilgonim Pētersonam, Ainai Balodei.

Paldies Ingai Gulbei ( 2.A un 8.klase) par ziedu pušķu pagatavošanu tautisko deju kolektīvu vadītājām.

Paldies Zitai Volmanei (6. klase) sniedza materiālus mājturības un tehnoloģiju stundām.

Paldies Ģirtam Gobiņam (9. klase) par bērnu nogādāšanu uz atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādi Rīgā.