Notikumi 2022./2023. mācību gadā

Erasmus+ projekta vizīte Vecpiebalgas vidusskolā

No 25. līdz 29.septembrim Vecpiebalgā viesojās Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” dalībnieki no Igaunijas, Spānijas un Turcijas.

Svētdienas rīts mums sākās ar negaidītu ziņu no turku partneriem, ka viņu lidmašīna ir atcelta un ierasties viņi varēs tikai pirmdien pusdienlaikā, bet, neraugoties uz to, bijām pacilāti satrauktas par gaidāmajām dienām, projekta norisi un to, kā Latviju un Vecpiebalgu parādīsim mūsu projekta dalībniekiem.

Lai gan ar Igaunijas skolotājām projektā iepazināmies tikai šajā vizītē, savukārt ar Spānijas un Turcijas partneriem bijām jau sadraudzējušies maijā, kad viesojāmies Spānijā San Havjerā (San Javier), pirmā tikšanās Latvijā visiem dalībniekiem bija ļoti pozitīva – smiekliem un sirsnīgiem vārdiem piepildīta.

Pirmdienas rītā 12.klases skolēni Rēzija Krieviņa un Renārs Kļaviņš skolā sagaidīja un ar lepnumu projekta dalībniekiem izrādīja savu skolu. Viesi ļoti augstu vērtēja to, ka skola un tās apkārtne ir ļoti sakopta, ka telpas ir gaišas un plašas, un izteica atzinību par to, ka var redzēt, ka ikviens bērns šeit jūtas ļoti gaidīts. Milzīga interese skolotājiem bija par skolas muzeju, kurā varēja redzēt skolēnu skolas formas no agrākajiem laikiem.

Stāstot viesiem par ārpusstundu darbu, kas notiek mūsu skolā, viesi bija īpaši pārsteigti par plašo interešu izglītības piedāvājumu skolēnu vispusīgai attīstībai un izaugsmei un ar interesi vēroja videometeriālu no pagājušā gada Ziemassvētku gaidīšanas laika.

Viesojāmies arī mākslas programmas telpās, kur mūs sagaidīja skolotāja Iveta Ērgle, kas pastāstīja par vizuāli plastiskās mākslas programmas darbību, un pagājušā gada mākslas programmas absolvente Ance Paeglīte, kura pastāstīja par savu diplomdarbu (aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”), kas, līdzīgi kā šis Erasmus+ projekts par iekļaujošo izglītību, arī Ances darbs bija tapis, lai veicinātu cilvēku spēju iekļauties sabiedrībā.

Savukārt Jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops”, tās vadītāja Līna Paimiņa un 10.klases skolēni Andris Kaštanovs un Mikus Vološins pastāstīja par centra sniegtajām iespējām jauniešiem pilnveidoties, saturīgi pavadīt laiku un iesaistīties dažādos projektos.

Tā kā projekta nodarbību laikā vairākkārt runājām, ka iekļaujošā izglītība, agrīna problēmu diagnosticēšana un laicīga atbalsta sniegšana  sākas jau mūsu pirmsskolā, tad devāmies arī uz mūsu bērnudārzu, kur skolotāja Agita Šulca pastāstīja par bērnudārzu, izrādīja telpas, kur bērni darbojas (Montesori telpu, sporta zāli, grupiņas telpas) un laukumiņā esošos daudzveidīgos aktivitāšu centrus. Viesi veltīja ļoti daudz atzinīgu vārdu tieši āratelpu aktivitātēm, to daudzveidībai un iespējai bērniem mācīties spēlējoties.

Pēcpusdienā devāmies iepazīt Piebalgas pakalnos esošo plašumu un skaistumu – ciemojāmies pie lamām un alpakām Rika ZOO, uzkāpām Brežģa kalna skatu tornī un vakarā viesi varēja iepazīt latviskos ēdienus.

Otrdienas nodarbībās dalījāmies pieredzē par iekļaujošo izglītību mūsu skolā un to, kādēļ skolai šis projekts ir tik nozīmīgs – par katru gadu strauji pieaugošo skolēnu skaitu, kam nepieciešams papildus atbalsts mācībās, un šo skolēnu pamatprofilu, kā arī par skolā pieejamo atbalsta personālu un izstrādāto dokumentāciju atbalsta nodrošināšanai; stāstījām par projektiem un mācībām, kuros iesaistāmies, lai uzlabotu atbalsta sniegšanas iespējas; diskutējām par valstī noteikto kārtību par pieļaujamo šādu skolēnu skaitu katrā klasē un problēmām, kas rodas, lai lauku reģionos to varētu ievērot. Īpašu uzmanību veltījām projektam „PuMPuRS”, kurā skola iesaistās jau vairākus gadus un, pateicoties individuālajām nodarbībām, ir iespējams sniegt papildus atbalstu (gan mācību, gan psiholoģisko) skolēniem, kam tas visvairāk nepieciešams. Ārvalstu partnerus iepazīstinājām ar izstrādāto individuālo izglītības plānu, ko veido katram skolēnam, kam ir speciālā izglītības programma. Kā arī rādījām skolā izveidotos problēmrisināšanas soļus. Viesiem lielākais pārsteigums bija par to, ka skolēni bez ierunām stundas sākumā, ienākot klasē, noliek mobilos telefonus kastītē.

Uz sarunu ar projekta partneriem uzaicinājām 7.klases skolnieci Viktoriju Sasnauskaiti (Victoria Sasnauskaite), kuras ģimene pagājušajā gadā pārcēlās uz Latviju. Meitene pastāstīja, kā viņai veicies ar iekļaušanos klasē un skolā (ņemot vērā, ka uzsākot mācības 6.klasē viņa latviski nerunāja), kādas izjūtas bijušas un kā klases biedri un individuālās nodarbības projekta „PuMPuRS” ietvaros ir palīdzējušas. Savu redzējumu par Viktorijas iekļaušanos skolas dzīvē pastāstīja arī klases biedri Jānis Beķeris un Annija Līna Berķe.

Pēc pusdienām devāmies uz Cēsīm, lai kopā ar projekta viesiem iepazītu Cēsu Bērzaines pamatskolu – metodisko centru, kas strādā kā speciālā izglītības iestāde. Varējām vērot atšķirības starp mūsu skolas kā vispārējās izglītības iestādes, kura nodrošina iekļaujošo izglītību, un Cēsu skolas kā speciālās skolas iespējām sniegt ģimenēm nepieciešamo atbalstu.

Trešdienas nodarbības, savukārt, tika organizētas, lai dotu iespēju mācīties vienam no otra. Rīta cēlienā projekta partneriem parādījām mūsu skolā izstrādāto stundu vērošanas karti un stāstījām par to, kā tiek organizēta savstarpējā mācīšanās vērojot, veidojot kombinētās stundas un darbojoties mācīšanās grupās. Tad viesskolotāji devās vērot 1 mācību stundu, lai redzētu, kā noris ikdienas mācību darbs. Paldies skolotājiem, kas neatteica un novadīja šo atklāto stundu. Pēc vērotās stundas, sarunājoties ar ārzemju viesiem, saņēmām ļoti daudz labu vārdu par visam vērotajām stundām – par lielisko sadarbību gan starp bērniem, gan bērniem un skolotāju; par sirsnību un pozitīvismu, ar kādu skolotāji vada stundu; par stingrību, kur tas nepieciešams; par to, ka ikviens bērns tiek pamanīts un aktīvi iesaistīts; par daudzveidīgajām mācību metodēm, ko varēja vērot. Paldies, kolēģi, – mums ir ar ko lepoties!

Dienas noslēgumā turpinājām iepazīt mūsu puses radošos un uzņēmīgos cilvēkus – viesojāmies Piebalgas Porcelāna fabrikā un Gardenia Eco, kur viesi varēja pagatavot katrs savu sveci un paņemt līdzi uz savām mājām daļiņu Latvijas skaistums un siltuma.

Atvadoties projekta partneri, nebaidīšos teikt – mūsu draugi, pateicās par sirsnīgo uzņemšanu un teica, ka jūtas piekusuši – piekusuši no pozitīvajām emocijām, ko guvuši šeit pie mums.

Paldies visiem, kas palīdzēja šīm dienām notikt!

Sandra Makare, Baiba Krūmiņa un Baiba Bērziņa

Eiropas Sporta nedēļa “Mazputniņā”

Vai zināt svarīgāko formulu: bērni+kustības=prieks? Tā patiešām ir, tāpēc meklējam un atrodam dažādas iespējas, lai bērni būtu aktīvi. Sporta nedēļas atklāšanā ieradās pieci Meža olimpiādes čempioni (zaķis, ruksis, pūce, krokodils, pele), kuri aktīvi demonstrēja savu sporta veidu, bet bērniem tas bija jāatmin un vēl kopā jāvingro. Visiem lielu prieku sagādāja velobraukšana: kādam ar skrejriteni, kādam ar trīsriteni pa bērnudārza laukumiņu, bet vecākās grupas bērni jau devās braucienā pa Vecpiebalgu. Par ģimeņu kopīgajām aktivitātēm sestdien un svētdien izveidojās bagātīga foto izstāde! Pirmdien, pirms iet uz grupiņu, katram nācās pārvarēt rīta rosmes šķēršļu joslu. Otrdien bērni zīmēja un veidoja fanu plakātu mūsu Vecpiebalgas sporta zvaigznēm: Kasparam Stupelim un Kristiānam Freimanim, Atvaram un Klāvam Vildem, Ievai Bērziņai, Kristīnei Sniedzei un Jolantai Krastiņai, Rūdim Balodim, Sandrai Aleksejevai, Tomam Praulītim un Līgai Glāzerei Spalviņai, Alvim Rogozinam. “Pūces skolas”grupas bērniem bija iespēja piedalīties arī skolas sporta dienā. Trešdien visas grupiņas devās uz skolas jauno sporta laukumu. Ceturtdien bija jāizdomā plāns, kā pievarēt 2022 soļu pārgājienu. Varianti bija dažādi: mazie soļus savāca kopā pa visiem, bet lielie jau spēja iziet katrs pats. Piektdien jau nedēļas noslēgums, kad sagaidījām ciemos 3.klases skolēnus, kuri šogad iesaistījušies projektā “Sporto visa klase”. Aplaudējām mūsu bijušajam bērnudārza audzēknim, nu jau trešklasniekam, Miķelim, sveicot ar Latvijas čempiona titulu. Tā kā šajā nedēļā bija latviešu dzīvesziņā svarīgs notikums- Miķeļi, kas ir rudens saulgrieži, tad svētkus iesākām ar jumīša cildināšanu, ar latviešu rotaļām un dziesmām., lai pēc tam dotos darīt to, ko bija sagatavojusi sporta skolotāja Līga un 3.klases skolēni. Par uzcītīgu piedalīšanos sporta nedēļā un tās noslēgumā bijām sagatavojuši īpašas “medaļas”: uz pirmā pjedestāla pakāpiena ķirbis, uz otrā burkāns, bet trešā vieta šoreiz ābolam. Šņakstēja vien, cik ļoti bērniem gāja pie sirds medaļas pēc aktīvās sportošanas! Kā zināms, fiziskā aktivitāte veicina arī garīgo attīstību, tāpēc uz priekšu: esam aktīvi, rādām paraugu, ļaujam bērniem augt veseliem, aktīviem un gudriem!

Jaunsargu pārgājiens

Sestdien, 24.septembrī, notika Jaunsargu pārgājiens. Jau agri no rīta skolas pagalmā bija rosība, jo pārgājienā devās Vecpiebalgas vidusskolas un Jaunpiebalgas vidusskolas Jaunsargu pulciņa dalībnieki. Viss sākās pie skolas kopmītnēm ar kopīgu sasveicināšanos un dienas plāna izpēti. Devāmies uz Smeiļu slēpošanas trases pusi. Pa ceļam, izmantojot rācijas, veicām dažādas aktivitātes. Tad sekoja garāks pārgājiens uz Tauna ezeru. Ezera apkārtne bija ļoti skaista un sakopta, neskatoties uz to, ka Tauna ezera krastmala ir diezgan purvaina. Kopā ar pulciņa vadītāju Alvi Rogozinu mēs iekurinājām ugunskuru. Uzcepām un ēdām desiņas, dzērām siltu tēju. Spēlējām dažādas spēles, maskējāmies nokrāsojot sejas brūnā un zaļā krāsā. Prieku sagādāja komandu spēle – paslēpes mežā, jo katra komanda sazinājās ar rācijām. Diena paskrēja ātri, un pārgājiens izdevās!

5.klases skolēns Klāvs Gavars