Vecpiebalgas vidusskola Erasmus+ projekta ietvaros iegādājas Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas materiālus

Aktualizējoties iekļaujošajai izglītībai arī pirmsskolas izglītības iestādēs, Vecpiebalgas vidusskolas speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa 2022. gada 10. decembrī apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi”. Lai strādātu ar šo metodi nepieciešamas ir  diagnostikas materiāls t.s. “Minhenes koferis”, kurā iekļauti standartizēti materiāli – priekšmeti izmēros, krāsās, faktūrās un formās atbilstoši Eiropas labās prakses paraugiem. “Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762)  ietvaros” šāds koferis tika iegādāts arī Vecpiebalgas vidusskolai. Izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, speciālajam pedagogam būs iespējams novērtēt 1 – 3 gadus vecu bērnu attīstību 7 dažādās jomās: staigāšanas prasmes, roku veiklības, percepcijas (sakarību uztveres), runas attīstība, valodas sapratne, sociālās prasmes un patstāvības attīstība. Šī diagnostikas metode ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst bērna prasmes šajās jomās. Balstoties uz diagnostikā iegūtajiem rezultātiem, vecākiem tiek sniegts bērna attīstības raksturojums un, nepieciešamības gadījumā, arī ieteikumi, kā veicināt noteiktu bērna prasmju attīstību. Izvērtējums notiek, pamatojoties uz konkrētām izpausmēm katrā jomā. Iegūtos vērtējumus atspoguļo grafisks pieraksts – attīstības zona mazulim. Šī diagnostika ar mērķtiecīgas terapijas palīdzību ļauj mazināt iedzimtus vai agrīni iegūtus traucējumus vai bojājumus. Tā ir iespēja palīdzēt daudziem mazuļiem, kuru attīstību iespējams novērot un novērtēt pietiekami agri, piedāvājot agrīnas veselīgas attīstības iespējas soli pa solim.