Konsultāciju grafiks 2018./2019.mācību gada 2.semestrī

Pedagoga uzvārds un vārds

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Apalupa Inta 8:00 – 8:30
14.40-15.17
8:00 – 8:30
Balode Anda 7:50 – 8:25 7:52 – 8:25
Batņa Ingrīda 8:10 – 8:30 8:00- 8:28
Bauere Inguna 8:10 – 8:18
Baumane Inita 13:50 – 15:12 13:50 – 15:12
Bērziņa Agita 15:30 – 16:30 7:45 – 8:25
Gavare Monta 7:45 – 8:26 14:00 – 14:41
Glāzere Antoņina 8:00 –  8:30 14:00 – 15:00
Glāzere-Spalviņa Līga 8:18 – 8:30
Grinberga Antra 15:30 – 16:16
Grīnberga Marina 8:00 – 8:16
Jurgena Anita 7:55 –  8:25 7:55 –  8:25 7:55 – 8:26
Kalniņa Vizbulīte 14:30 – 16:14 8:00 – 8:25
Karlsons Aivars 15:30 – 16:06
Krama Agita 14:30 – 15:38
Lorencis Aldis 13:45 – 14:17
Lapiņa Vita 14.30 – 15.43 15.20 – 16.33
Lingarts Madars 7:50 – 8:17 7:50 – 8:20
Leiboma Evita 8:00 – 8:20 8:00 – 8:20 8:00 – 8:28
Makare Sandra  8:00 – 8:24 14:40 – 16:10
Miķelsone Vita 14:40 – 15:18
Mizuka Dzintra 10:50 – 10:58
Ņikandrova Zaiga 7:45 – 8:25
Otersone Žanna 16:00 – 16:30 15:30 – 16:00
Piruška Astra 14:00 – 14:14
Sipčenko Sergejs 15:30 – 16:14
Strelkova Ilona 8:00 – 8:16
Šarkovska Ruta 14:40  – 16:30 13:50 – 14:21
Šulca Agita 11:56 – 12:00
Švalbe Inita 8:00 – 8:25

14:35 – 14:57

8:00 – 8:25
Vilde Vaira 8:20 – 8:24
Vē Kārlis 15:30 – 16:30
Zariņa Inga 8:00 – 8:23

15:30 – 15:50

Zemberga – Zeltiņa Ligita 14:30 – 15:25