Individuālais darbs ar izglītojamajiem Vecpiebalgas vidusskolā

 2022./2023. mācību gadā

Pedagoga uzvārds

un vārds

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Apalupa Inta     8:00-8:30

12:40-14:29

 
Batņa Ingrīda     8.00-8:26    
Bērziņa Agita 14:10 – 15:26        
Bērziņa Baiba   15:10-15:40 13.30 – 14.30
Cimdiņa Sanita 11:50-12:06

Katra mēneša otrā otrdiena

     
Ērgle Iveta 8:20-8:30 8:20-8:30 8:21-8:30
Glāzere Antoņina 13:30-14:05      
Glāzere-Spalviņa Līga   8:10-8:28

11:50-12.30

     
Greiziņš Ansis     11:40-11:44  
Grinberga Antra   12:00-12:12    
Grīnberga Marina     8:00-8:23  
Jurgena Anita 11:50 – 12:32 11:50-12:30 12:00- 12:30  
Kalnačs Klāvs 14:30-15:23 12:50-13:40  
Kalniņa Vizbulīte 15:10-16:10 14:30-15:54      
Krama Agita 8:00-8:30

12:40-13:20

14:20- 15:09

Kundrate Gunita     12:40 – 13:12    
Kuzmane Biruta 11:50 – 12:00        
Leiboma Evita 12:00 – 12:30 12:00 – 12:30 12:00 – 12:31  
Lorence Liene   15:10-15:35      
Makare Sandra 15:10-16:10 15:10-16:10 12:50-13:16  
Miķelsone Vita     8:00-8:30

15:30-16:00

 
Maltavniece Inese 12:30 – 12:58 12:30 – 12:58 12:30 – 12:58 12:56 – 13:30
Ozola-Strode Inese 11:50 – 12:38        
Radvilaviča Inese 11:50 – 12:32 11:50 – 12:30 12:00 – 12:30  
Sipčenko Sergejs     12:40 – 13:00    
Skaidrā Aelita 15:10 – 15:40        
Strelkova Ilona     8:00-8:12    
Šarkovska Ruta 15:10-16:00 15:00-16:06  
Šulca Agita       8:10-8:26

Katra mēneša pirmā ceturtdiena

 
Upeniece Sigita     15:55 – 16:25  
Ligita Zemberga – Zeltiņa   15:00 – 15:28