Konsultāciju grafiks 2019./2020.mācību gada 2.semestrī

Pedagoga uzvārds un vārds

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Apalupa Inta 14.30-15.20 13.40-14.21
Balode Anda 12.40-13.40 13.40-14.38
Batņa Ingrīda 14.40- 15.22
Bērziņa Agita 14.00-15.28
Bērziņa Baiba 8.00-8.28 14.40-16.00
Ērgle Iveta 8:15-8:23
Gavare Monta 14.00-14.12
Glāzere Antoņina 13.50-14.14
Glāzere-Spalviņa Līga 14.30-15.19
Griezne Kristīne 8.00-8.24 8.00-8.24
Grīnberga Marina 14.00-14.12
Jurgena Anita 13.50-14.50 13.50- 14.46
Kalniņa Vizbulīte 13.50 -15.28 7.45 – 8.25
Karlsons Aivars 15.30-16.06
Krama Agita 15.30-16.55
Kundrate Gunita 7.54 -8.30
Lorencis Aldis 15.30. – 16.04
Lapiņa Vita 15.30- 16.35 15.30- 16.35
Leiboma Evita 13.50 – 14.40 14.00 – 14.41
Makare Sandra 14.40-15.52 7.40-8.20
Miķelsone Vita 14.40-15.26
Mizuka Dzintra 8.15 – 8.17
Ņikandrova Zaiga 15.20-15.24
Otersone Žanna 15.00 – 15.50
Ozola Inese 13.00 – 13.44
Piruška Astra 14.40 – 15.32
Roze Baiba 14.40 – 15.40
Sipčenko Sergejs 15.30 – 16.07
Strelkova Ilona 7.50 – 8.10
Šarkovska Ruta 13.50.-15.48
Švalbe Inita 8.00-8.25 8.00-8.20

15.25-15.44

Zariņa Inga 14.40 – 15.09
Zemberga – Zeltiņa Ligita 14:35 – 15:30