Individuālais darbs ar izglītojamajiem Vecpiebalgas vidusskolā

 2021./2022. mācību gadā

Pedagoga uzvārds

un vārds

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Apalupa Inta 7.50-8.30

15.00-15.42

Asare Maira 15.00-16.50 8.00-8.24
Balode Anda 8.00-8.30

12.00-12.22

8.00-8.30

12.00-12.30

Batņa Ingrīda 15.10-15.46
Bērziņa Agita 14.20-15.38
Bērziņa Baiba 8.00-8.25 11.50-13.20
Cimdiņa Sanita 11.45-12.08
Ērgle Iveta 8.15-8.25
Freimane Mārīte 08.20-08.23
Gavare Monta 14.20-14.32
Glāzere Antoņina 14.20-14.40
Glāzere-Spalviņa Līga 12.00-12.28 11.40-12.08
Grīnberga Marina 8.00-8.12
Jurgena Anita 11.55-12.35 11.55- 12.35 12.00-12.38
Kalniņa Vizbulīte 14.20-16.20 15.10-15.45
Krama Agita 7.59-8.30

15.30-16.20

Kundrate Gunita 8.00-8.24
Kuzmane Biruta 8.25-8.27
Lapiņa Vita 15.00-15.57 15.00-15.58
Leiboma Evita 11.55-12.35 12.00-12.31
Lorencis Aldis 8.00-8.12
Makare Sandra 14.50-16.00 7.50-8.10 12.50-13.30
Miķelsone Vita 14.15-15.09
Miķis Andrejs 8.10-8.24
Astra Pie 14.15-15.39
Pizāne Ilze 8.00-8.24
Sipčenko Sergejs 14.20-14.54
Strelkova Ilona 8.10-8.22
Šarkovskas maršruts 15.00-16.00 15.00-15.39
Šulca Agita 12.30-12.36
Švalbe Inita 12.45-13.25 14.20-14.44
Upeniece Sigita 15.00-15.37