Konsultāciju grafiks 2019./2020.mācību gada 1.semestrī

Pedagoga uzvārds un vārds

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Apalupa Inta 14.30-15.20 13.40-14.21
Balode Anda 12.40-13.40 13.40-14.38
Batņa Ingrīda 14.40- 15.22
Bērziņa Agita 14.00-15.28
Bērziņa Baiba 15.30-15.58 14.40-16.00
Ērgle Iveta 15.20-15.24
Gavare Monta 8.00-8.12
Glāzere Antoņina 14.00 – 14.24
Glāzere-Spalviņa Līga 14.30 – 15.17
Grīnberga Marina 14.00-14.12
Jurgena Anita 13.50-14.50 13.50- 14.46
Kalniņa Vizbulīte 13.50 -15.28 7.45 – 8.25
Karlsons Aivars 15.30-16.02
Krama Agita 15.30-16.30 8.00-8.23
Kundrate Gunita 8.00 -8.30
Lorencis Aldis 15.30. – 15.58
Lapiņa Vita 15.30- 16.31 14.40-15.41
Leiboma Evita 13.50 – 14.30 14.00 – 14.32
Makare Sandra 14.40-15.46 7.40-8.20
Miķelsone Vita 14.40-15.22
Mizuka Dzintra 8.15 – 8.17
Ņikandrova Zaiga 15.20-15.24
Otersone Žanna 15.00 – 15.50
Ozola Inese 14.00 – 14.56
Piruška Astra 14.40 – 15.30
Sipčenko Sergejs 15.30 – 16.07
Strelkova Ilona 7.50 – 8.10
Šarkovska Ruta 14.40.-15.35 14.40.-15.35
Švalbe Inita 8.00-8.25 8.00-8.20

15.25-15.40

Zariņa Inga 14.40 – 15.09
Zemberga – Zeltiņa Ligita 14:30 – 15:25