Attālināti mācās arī mākslas programmā

Attālināti mācīt un apgūt mākslu – tas nav viegli. Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programmas nodarbību laikā bērnu čalas un jautājumi skan nemitīgi, viens pēc otra, viņi skatās un mācās viens no otra, uzklausa skolotāju norādījumus, saņem vērtējumu, uzslavas par katru trāpīgu krāsas triepienu, precīzi novilktu līniju, veiksmīgi izveidotu formu, faktūru, kas motivē un virza darbā uz […]

Attālinātā mācību procesa organizēšana

1.Skola no plkst. 7:30 līdz plkst. 15:30 ir atvērta darbiniekiem, apmeklētājiem nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti. 2.Pedagogam ir izvēles iespēja – vadīt attālināto mācību procesu no mājām vai izglītības iestādes. 3.Reizi nedēļā pedagogi informatīvajā sanāksmē (saskaņā ar darba plānu) pārrunā mācību procesa organizēšanas aktualitātes. 4.Saziņai tiek izmantota e-klase un WhatsApp. 5.Attālinātais mācību process tiek plānots GoogleDrive, […]

Valsts konkurss mākslas programmai

Valsts konkursa darbu izstrādes laiks mākslas programmās vienmēr ir ne tikai radošs un prieka pilns, bet ļoti satraukts un atbildīgs. Pie mums visu februāra mēnesi valdīja ārkārtīgi liela rosība, ar lieliem izaicinājumiem, kas vainagojās ar jaunām radošām prasmēm, zināšanām scenogrāfijas mākslā. Šī gada Konkursa tēma: „Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” Sākums nebija viegls, arī spēcīgais vīruss mūs […]