“Kārļa Skalbes pasakas” ilustrāciju konkursa darbu izstāde skolas gaiteņos