Atbalsts mākslas skolas audzēkņiem

“Patīk darīt labu un iepriecināt citus”: tā par sevi saka cēsiniece Krista Nevis. Ar draugu un ģimenes atbalstu ir rīkotas dažādas labdarības akcijas, palīdzot bērniem no maznodrošinātām ģimenēm attālākos Cēsu novada pagastos. Šoreiz viņas vēlme – atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas PIIP “”Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņus. Astoņi radoši un talantīgi bērni saņēma kvalitatīvus mākslas piederumu komplektus, kuros […]

5. starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē”

Piedalījāmies Salgales Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā  konkursā par tēmu “Piekūns”. Medību vanaga vizuālo izskatu, raksturu un spējas iepazina un pētīja gleznošanas nodarbībās pie skolotājas Vitas Miķelsones. Rezutlātā ikvienam PIIP “Vizuāli plastiskā māksla” audzēknim tapa gleznieciski izstrādāts darbs. 7 veiksmīgākie darbi tika izvirzīti konkursam un aizsūtīti vērtēšanai. Par piedalīšanos audzēkņi un skolotāja saņēma pateicības rakstus, […]

Jaunas zināšanas – sietspiedes tehnika

Mācību gada sākumā  profesionālās ievirzes izglītības skolotājas: Sanita Cimdiņa, Iveta Ērgle un Vita Miķelsone Rīgā apguvām jaunas prasmes. Radoša diena sietspiedes darbnīcā LUSTE, kur iepazinām šo apdrukas tehniku, noklausījāmies darbnīcas vadītājas Sabīnes Vekmanes aizrautīgo stāstījumu par sietspiedes vēsturi un rašanos, pielietojuma iespējām, iepazinām darbnīcas kvalitatīvo aprīkojumu un veicām praktiskos uzdevumus- apdrukājām papīru un auduma maisiņus. […]