Informācija par mums Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā

Pagājušajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programma, sadarbojoties ar Vecpiebalgas muzeju apvienību “Orisāre”, rīkoja ilustrāciju konkursu veltītu Kārļa Skalbes 140 dzimšanas dienai. Tika iesūtīti 128 darbi no 15 Latvijas mākslas skolām, organizēta izstāde, vērtēšana divās vecuma grupās un labāko darbu apbalvošana. Šajā vasarā – 25.jūlijā, pateicoties VKKF, VPL atbalstītajam projektam audiovizuālā ekspozīcija “Ienāc pasakā” “Saulrietos” […]

Mākslas programmā viesojās Madži un Alberto no Spānijas

Lieliska iespēja mākslas programmas audzēkņiem apmainīties ar zināšanām, pieredzi ar jauno, talantīgo māksliniecei Madži, kura atceļojusi uz Latviju no Spānijas un veic brīvprātīgo darbu Vecpiebalgā  jauniešu centrā “Balgas strops”. Mākslas programmas 4. un 5. klases bērni veidoja reljefu/cilni no māla.

Mācību prakse – plenērs

Vasaras izskaņā, no 19. līdz 21.augustam, mākslas programmas 2.-4.klases audzēkņi tikās plenērā. Dienas tik ļoti piemērotas- vasarīgi siltas, kas ļāva ar prieku doties un strādāt ārpus telpām. Bērni pētīja augu motīvus, arhitektūru, materiālus, tos attēloja dažādās glezniecības un zīmēšanas tehnikās.