Noslēguma darbi un izlaidums

Bez izpausmes veidiem, kā mūzika, māksla, daiļliteratūra, teātris, deja un citām mākslas formām, pasaule būtu tukša. Mākslai mūsu dzīvē ir ārkārtīgi liela nozīme, tā izkopj ikviena cilvēka personību. Jau no tālās senatnes tā ļauj izpaust savas emocijas, domas un sajūtas par apkārtējo vidi, par cilvēkiem un par mūsu sabiedrību kopumā. Māksla tiek izmantota kā vienkāršs […]

Netradicionālā modes skate “KOSMOSS.VISUMS.PLANĒTAS”

Valsts konkurss “Mākslas izstāde”

LNKC izsludinātais valsts konkurss par tēmu “Mākslas izstāde” profesionālās ievirzes 3.-5.klases audzēkņus aicināja iejusties kuratora lomā, fantazēt un radoši izpausties. Lai rosinātu jaunos māksliniekus lūkoties plašāk, izvēlēties izstādes veidošanā nozīmīgas tēmas un veicinātu piederības sajūtu Latvijai, Cēsu novadam un Vecpiebalgai, tika aktualizēts Latvijas Kultūras kanons- izcilākais un ievērojamākais mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Tas […]