Vizuālās mākslas konkurss „Gaujas mozaīka Ādažos”

SVEIKA, GAUJA! PLŪSTI KNAŠI TUR, KUR BALTĀ JŪRA IET! GADU SIMTEŅIEM LAI BRAŠI LATVJU TAUTA ZEĻ UN ZIED!   Ādažu mākslas un mūzikas skola rīkoja vizuālās mākslas darbu konkursu „Gaujas mozaīka Ādažos”, aicinot pasākumā piedalīties Vidzemes un īpaši Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu profesionālās ievirzes Mākslas skolu audzēkņus. Arī mēs, šīs upes mīļotāji, atsaucāmies […]

Kalendārs – Uzzīmē Vecpiebalgu!

Vecpiebalgas novada pozitīvie un darbīgie rūķi jaunajam 2021. gadam izvēlējās mums ļoti tīkamu kalendāra tēmu un vizuālo noformējumu. Tajā iekļauti brīnišķīgi kā pieaugušo, tā bērnu radītie vizuālās mākslas darbi dažādās tehnikās. Tie kopā raksturo un izceļ Vecpiebalgas novadu un tā īpašās vietas. Kalendāra lapās savus darbus ieraudzīja arī „Vizuāli plastiskās mākslas” programmas audzēkņi: Elīza Ratniece […]