SKOLAS SIMBOLI – CAURI LAIKIEM LĪDZ ŠODIENAI

Vecpiebalgas skola ir īpaša ne tikai ar to, ka tā ir viena no senākajām mācību iestādēm  Vidzemē, bet arī ar to, ka tā nepārtraukti darbojusies visus šos gadsimtus –  vienmēr bijusi tuvākas un tālākas apkārtnes kultūras centrs un  gaismas nesēja.

VĒSTURE