Skolas logo

Kopš 2002. gada Vecpiebalgas pagastam un Vecpiebalgas vidusskolai ir vienots logo – ratiņš, ko iesvētīja 9. Piebalgas novada kultūras svētkos. Ratiņa dizaina autors ir mākslinieks Jānis Strupulis. 

Simboliskais Piebalgas ratiņš iemūžināts skolas žetonā, skolotāju identifikācijas kartēs, skolas diplomos, nolikumos un, protams, redzams pie skolas galvenās ieejas. Vecpiebalgas vidusskolas piederības zīme ilgu laiku bija piespraužams žetons, kurā attēlots ratiņš, skolas iniciāļi un atvērta grāmata – gudrības simbols. Vēlāk žetonu nomainīja gredzens. 

Dzejniece Adīna Ķirškalne dzejolī ,,Ratiņš”, kas veltīts dzejniekam Antonam Austriņam, atklāj ratiņa nozīmi piebaldzēnu ikdienas dzīvē: 

Ratiņš – 

Veiklais un nenogurstošais skrējējs 

Bērnus izskolot palīdzēja, 

Tālāk par citiem Latvijas novadiem 

Piebalga aizsteigties spēja. 

Sen jau zuduši aizsaules ceļos 

Piebalgas dreimaņi – darbīgie vīri, 

Čaklās vērpējas, audējas – sievas, 

Ratiņi kļuvuši suvenīri. 

Aizsaulē aizgājis arī dzejnieks, 

Tomēr palikdams šaipus nāves, 

Runā ar mums arvien kā senāk, 

Vārdu ikvienu prot sirsnīgi sacīt: 

„Mājā kā ratīc!”