Skolēnu sasniegumi 2021./2022. mācību gadā

1.semestris

Olimpiāde Klase Skolēna vārds un  uzvārds Rezultāts Pedagoga vārds un uzvārds
Angļu valoda 12. Raivo Ivulāns 2. Gunita Kundrate
Vēsture 12. Raivo Ivulāns atzinība Sandra Makare

Lepojamies arī ar sportistiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas dažādās sporta sacensībās:

Armands Gulbis – 3. vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās rudens krosā (skolotāja Agita Krama)

Ernests Biķernieks – 1.vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās rudens krosā (skolotāja Agita Krama)

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!