Skolēnu sasniegumi 2021./2022. mācību gadā

Olimpiāde Klase Skolēna vārds un  uzvārds Rezultāts Pedagoga vārds un uzvārds
Angļu valoda 12. Raivo Ivulāns 2. Gunita Kundrate
Vēsture 12. Raivo Ivulāns A Sandra Makare
Krievu valoda 9. Adriana Nikola Žukova 3.pakāpe Sandra Makare
Ģeogrāfija 9. Markuss Bērziņš A Astra Piruška
Latviešu valoda un literatūra 9. Agnese Volmane A Vita Lapiņa
12. Marta Logina Pundure A
Matemātika 5. Mārcis Bridāgs 3. Baiba Bērziņa
Kate Ķepīte 3.
Armands Gulbis A

Lepojamies arī ar sportistiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas dažādās sporta sacensībās:

Armands Gulbis – 3. vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās rudens krosā (skolotāja Agita Krama)

Ernests Biķernieks – 1.vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās rudens krosā (skolotāja Agita Krama)

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!