OKTOBRIS

DatumsMākslinieciskā pašdarbībaSabiedriskais darbsSportsPedagogiem
14.10Tematiskā izstāde “Rudens’Paplašinātā vadības sanāksme ar pag. gr. skolotājiem (Vadība)

Informatīvā sanāksme plkst. 15:30

15.10Tautasbumba 3.-4.kl.
A. Krama.
Paplašinātā vadības sanāksme ar atbalsta personālu (Vadība)
16.10
17.10Paplašinātā vadības sanāksme ar mākslas progr. skol. (Vadība)
18.10Baseins 1.-2.kl. Eiropas projekta ietvarosSeminārs ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”
(I.Strelkova, M.Gavare, A.Glāzere)
19.10Seminārs ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”
(I.Strelkova, M.Gavare, A.Glāzere)