DECEMBRIS

DatumsMācību darbsSabiedriskais darbsPedagogiem
9.12IZM kursi ,,Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I.Strelkova)
Saruna ar vasaras nometņu rīkotājiem (R.Rāvietis)
10.12Pasaules Dabas Fonda projekta noslēgums Rīgā 11.klasei (A.Bērziņa, V.Miķelsone)
11.12
12.12Seminārs ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” Valmierā (M.Gavare, A.Glāzere, I.Strelkova) Personāla vadības aktualitātes Rīgā (I.Strelkova)
13.12Vēstures olimpiāde Vecpiebalgas vidusskolā 9. un 10.-12. kl. Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas nov. skolēniem. (Ž.Otersone, A.Karlsons)Seminārs ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” Valmierā (M.Gavare, A.Glāzere, I.Strelkova)