APRĪLIS

DATUMSMĀCĪBU DARBSSABIEDRISKAIS DARBSKARJERAPEDAGOGIEM
12.04.
13.04.DD 9.klasei svešvalodā (rakstu daļa + krievu val. mutvārdu daļa) (M.Gavare, S.Makare, A.Piruška) Konkursa “Cielavas gudrības” 4.kārta 5.-.7.kl.(V.Miķelsone, A.Bērziņa)Tiešsaistes kursi “Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība” profesionalajā izglītībā. (I.Ērgle, I.Strelkova)
14.04.DD 9.klasei angļu val. mutvārdu daļa (M.Gavare, G.Kundrate, M.Asare)Skola 2030 semināru cikls par pilnveidotā mācību satura īstenošanu pamatizglītības pakāpē (M.Gavare, A.Glāzere, I.Strelkova)
15.04.DD 9.klasei vēsturē (M.Gavare, S.Makare, B.Krūmiņa) 12.kl. konsultācijas klātienēInformatīvā sanāksme plkst. 15:00
16.04.12.kl. konsultācijas klātienē.“Mācīšanās lietpratībai 7.-9.klasē”ar dominanti matemātikā, (R.Šarkovska)