MARTS

DatumsMācību darbsSportsPedagogiem
2.03Sākumskolas pedagogu atklātās stundas (marts) Vadības sanāksme ar E māc. pr. pedagogiem Apspriede par vizuālās mākslas programmas pilnveidi Valmierā (I.Ērgle)
3.03“Sporto visa klase” sacensības 3.klasei Starpnovadu skolu sacensības volejbolā C gr.Informatīvā sanāksme plkst. 15:30
4.03Skola 2030 2.seminārs par visp. vid. izgl. modeļa īstenošanu. (I.Strelkova, M.Gavare)
5.03DD 6.klasei dabaszinībās (M.Gavare, A.Bērziņa)Pirmsskolas skolotāju kursi par vērtēšanu pirmsskolā. Apmācības keramikā pie keramiķa J. Seiksta (I.Ērgle)
6.03