JANVĀRIS

DatumsMākslinieciskā pašdarbībaVecākiemPedagogiem
20.01ISaruna par vasaras nometnēm (I.Strelkova, R.Rāvietis)
21.01
22.015. klases vecāku sapulce plkst. 17.00
23.01Tautisko deju kolektīvu sadancošanās Vecpiebalgas KN ,,Ielūdz Slātaviņa”Jaunsardzes centra VAM pilotprojekta sanāksme Rīgā (I.Strelkova)
24.01