PROJEKTS

Vecpiebalgas vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Savienības Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Aktivitātes 2017./2018.m.g.

1. 13.12.2017. ,,Iepazīsti tehnobusu.”
2. 06.03.2018. Karjeras lekcija,, Mana šīs dienas izvēle.”
3. 04.04.2018. Karjeras stunda,, Mana sapņu profesija.”

Aktivitātes 2018./2019.m.g.
1. Karjeras stundas,, Mācību priekšmetu sasaiste ar karjeras iespējām( 7.-12.klases skolēniem atsevišķas stundas).
2. Karjeras lekcija – iespējas mācoties augstskolā,, Turība”.
3. ,,Dzīvei gatavs”- karjeras lekcija,, Turība.”
4. ,, Zinātkāres diena skolā” 1.-3.klases skolēniem.
5. Klases stunda 6.klases skolēniem,, Es un mani dotumi”1.nodarbība.