Atbalsta biedrības notikumi

Pludmales volejbola laukuma apgaismošana

  2023.gada jūnijā Cēsu novada pašvaldība izsludināja Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkursu ar mērķi veicināt kopienu iniciatīvas un sabiedriskā labuma darbību novadā. Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība šajā konkursā piedalījās ar projektu “Pludmales volejbola laukuma apgaismošana” un ieguva finansējumu idejas īstenošanai. Vecpiebalgas centrā blakus vidusskolai izveidoti trīs pludmales volejbola laukumi, kas pieejami ne tikai Vecpiebalgas […]

Gaismas sienas atklāšana

30. septembrī skolas saime pulcējās pie Draudzes skolas ēkas, lai atklātu īpašu un ilgtspējīgu objektu – Gaismas sienu. Atklāšanas pasākumu ieskandināja 1.-4.kl. kolektīvs ar dziesmu “Gaisma nāk”. Skolas direktore Ilona Strelkova svinīgā uzrunā uzsvēra, ka gaisma allaž simbolizējusi gudrību un labā uzvaru pār tumsu. Tāpēc šī siena veidota nozīmīgā vietā, kur degta zinību gaisma tuvākajā […]

Iedzīvotāji veido savu vidi

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde aprīlī izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Konkursā tika atbalstīti projekti, kas saistīti ar vides sakārtošanu un labiekārtošanu, sabiedrisku kultūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšanu. Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība iesniedza projektu ar nosaukumu “Gaismas siena”, un priecājamies, ka apvienības pārvalde, pamatojoties uz Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkursa “Iedzīvotāji veido savu […]