Rekvizīti

Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība

Reģ.nr. 40008215932

Gaismas iela 2, Vecpiebalga,

Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads LV-4122

Banka AS “Swedbank”

Konts LV50HABA0551046423608

Maksājuma mērķī norādīt “ziedojums”