Interešu izglītība Vecpiebalgas vidusskolā 2022./2023.m.g.

Vadītājs Nosaukums Diena Laiks

(stunda)

Antra Grīnberga Tautas dejas,, Slātaviņa” (8.-12.kl.) Trešdiena No 16:10
Antra Grīnberga Tautas dejas ,,Vēveri (5. – 7.kl.) Trešdiena 9.st.(15:10-15:50)
Mārīte Lācgalve Tautas dejas (1. – 2.kl.)

Tautas dejas (3. – 4.kl.)

Otrdiena

Pirmdiena

Trešdiena

8.st.(14:20-15:00)

8.st.(14:20-15:00)

7.st.(13:30-14:10)

Ligita Zeltiņa – Zemberga Uzņēmējdarbība (4. – 7.kl.)

Uzņēmējdarbība (8. – 12.kl.)

Trešdiena

Piektdiena

9.st.(15:10-15:50)

9.st.(15:10-15:50)

Sergejs Sipčenko Kokapstrāde (1. – 4.kl.)

Kokapstrāde (5. – 9.kl.)

Trešdiena

Trešdiena

8.st.(14:20-15:00)

9.st.( 15:10-15:50)

Laima Klauža Dzīvesziņa( 4.- 7.kl.)

Dzīvesziņa (8. – 12.kl.)

Otrdiena

Otrdiena

8.,9.st.(14:20-15:50)

No 15:10

Laima Klauža Velo apmācība (4. – 6.kl.) Pirmdiena 9.,10.st., no 15:10
Inta Apalupa Zēnu koris (1. – 3.kl.), meiteņu ans.

Zēnu koris (4. – 6.kl.), meiteņu ans.

Ceturtdiena

Piektdiena

8.st.(14:20-15:00)

8.st.(14:20-15:00)

Agita Krama Sports (4.-8.kl.)

Sports (9.-12.kl.)

Trešdiena

Pirmdiena

No 16:00

No 16:00

Līga Glāzere – Spalviņa Sporta pulciņš (1.klase) Trešdiena 7.st.(13:30-14:10)
Jānis Lācis Auto apmācība( 10.-12.kl.) Ceturtdiena No 16:00
Ingrīda Batņa Kulinārija (4. – 6.kl.)

Kulinārija (7. – 9.kl.).

Trešdiena

Ceturtdiena

9.,10st.(15:10-16:40)

9.,10st.(15:10-16:40)

Ansis Greiziņš Lego (1.klase) pārnedēļām

Lego( 2.klase) pārnedēļām

Lego (3.klase) pārned.

Lego (4.klase) pārned.

Piektdiena

Piektdiena

Ceturtdiena

Ceturtdiena

7.,8,st.(13:30-15:00)

7.,8,st.(13:30-15:00)

8.,9.st.(14:20-15:50)

7.,8.st.(13:30-15:50)

Ansis Greiziņš Elektronikas pulciņš (7.-9.kl.) Ceturtdiena 16:00-17:30
Baiba Bērziņa Dabaszinību eksperimenti

2.klase

3.klase

4.klae

5.un 6.klase

Trešdiena

Otrdiena

Pirmdiena

Otrdiena

7.st.(13:30-14:10)

8.st.(14:20-15:00)

7.st.(13:30-14:10)

9.st.( 15:10-15:50)

Iveta Ērgle Māksla (1.klase), pārnedēļām

Māksla (2.klase), pārnedēļām

Pirmdiena

Pirmdiena

7.,8.st.(13:30-15:00)

8.,9.st.(14:20-15:50)

Alvis Rogozins Jaunsargi (4. – 7.kl.)

Jaunsargi (8. -12.kl.)

Pirmdiena

Ceturtdiena

No 14:10

No 15:10

Inguna Bauere Skolas muzejs (1.- 6.kl.)

Skolas muzejs (7. – 12.kl.)

Pirmdiena

Pirmdiena

8.st.(14:20-15:00)

9.st.( 15:10-15:50)