Interešu izglītības laiki Vecpiebalgas vidusskolā 2018./2019.m.g.

 

Vadītājs

Nosaukums Diena

Laiks

Antra Grīnberga Tautiskās dejas,, Slātaviņa” ( 9.-12.kl.)

Tautiskās dejas( 8.klase)

Pirmdiena

Trešdiena

Pirmdiena

15:30, VKN

15:30, VKN

14:40, VKN

Mārīte Lācgalve Tautiskās dejas( 1.klase) Trešdiena 6.stunda
Dace Circene Tautiskās dejas (2. – 3.kl.) Pirmdiena

Otrdiena

6., 7.stunda, skolā

6., 7.stunda, skolā

Tautiskās dejas (4.-5.kl.) Pirmdiena

Otrdiena

8.stunda, skolā

8.stunda, skolā

Tautiskās dejas( 6. – 7.kl.) Pirmdiena

Otrdiena

9.stunda, skolā

9.stunda, skolā

Inta Apalupa Ansamblis/ koris (1.-3.kl.) Ceturtdiena 7.stunda
Ansamblis/ koris (4.-6.kl.) Ceturtdiena 8.stunda
Ansamblis/ koris (7.-12.kl.) Pirmdiena 8.stunda
Individuālā. dziedāšana (1.-12.kl.) Pēc individuālā plāna Pēc individuālā plāna
Līga Glāzere – Spalviņa Sports ( 1.-3.kl.) Pirmdiena

Pirmdiena

7.stunda( 1. kl.)

8.stunda( 2.A,B,3.kl.)

Agita Krama Sports ( 4.-6.kl.) Trešdiena

Piektdiena

8.stunda

7.stunda

Madars Lingarts Sports (7.-9.kl.)

Sports (10.-12.kl.)

Otrdiena, Ceturtdiena

Otrdiena, Ceturtdiena

8. stunda

No plkst.15:30

Sergejs Sipčenko Amatniecība ( 1.-12.kl.) Trešdiena

Ceturtdiena

Pēc individuālā plāna

Pēc individuālā plāna

Ina Treiliņa Dizains un grafika ( 3.-9.kl.)

Dizains un grafika (10.-12.kl.)

Uzņēmējdarbība

Otrdiena

Trešdiena

Trešdiena

 

No plkst. 15:00

No plkst. 15:00

9. stunda

 

 Marina Grīnberga  Debates

Uzņēmējdarbība

 Otrdiena

Piektdiena

 9. stunda

7. stunda

Žanna Otersone Mūsdienu dejas ( 1.-2.kl.)

Mūsdienu dejas ( 9. – 11.kl )

Trešdiena

Otrdiena

7.stunda, skolā

No plkst. 16.00

Juris Kokins Jaunsargi ( 6.-12.kl) Ceturtdiena Plkst.15:00 – 18:00
Jurita Šarkovska Frizieri ( 10.-12.kl.) Ceturtdiena 8.stunda; pēc individuālā plāna
Sandra Aļeksejeva BMX riteņbraukšana Pirmdiena

Trešdiena

No plkst.17:00

No plkst.17:00

Ingrīda Batņa Rokdarbi Pēc individuālā plāna Pēc individuālā plāna
 Jānis Lācis Auto apmācība Ceturtdiena No plkst.16:00