Interešu izglītības laiki Vecpiebalgas vidusskolā 2019./2020.m.g.

 

 

 

Vadītājs

Nosaukums Diena

Laiks

Antra Grīnberga 5. – 6.kl. tautisko deju kolektīvs Pirmdiena

Trešdiena

 

14.40 – 15.20

14.40 – 15.20

7.-9.kl. tautisko deju kolektīvs Pirmdiena

Trešdiena

 

15.30 – 16.10

15.30 – 16.10

Tautiskās dejas,, Slātaviņa”( 10.-12.kl.) Pirmdiena

Trešdiena

No 16.10 VKN

No 16.10 VKN

Mārīte Lācgalve 1.- 2.kl. tautisko deju kolektīvs Trešdiena 13.50 – 14.30
3.-4.kl. tautisko deju A kolektīvs

 

3.-4.kl. tautisko deju B kolektīvs

Pirmdiena

Otrdiena

 

Otrdiena

13.00 – 13.40

13.50 – 14.30

 

14.40 – 15.20

Žanna Otersone Mūsdienu dejas (7.-9.klase)

Mūsdienu dejas (10.-12.klase)

Otrdiena

Otrdiena

15.30 – 16.10

No 16.15

Sergejs Sipčenko Kokapstrāde (1.-3.kl.)

Kokapstrāde (4.-6.kl.)

Kokapstrāde (7.-9.kl.)

Kokapstrāde (10.-12.kl.)

Trešdiena

Ceturtdiena

No 14.40

No 13.50

Juris Kokins Jaunsargi( 6.-9.kl; 12.kl.) Ceturtdiena 15.30-18.30
Inta Apalupa Ansamblis( 1.klase )

Ansamblis( 2., 3., 4.klase)

Ansamblis( 5. – 9.klase)

Piektdiena

 

Piektdiena

 

Piektdiena

13.00 – 13.40

 

13.50 – 14.30

 

14.40 – 15.20

Marina Grīnberga Uzņēmējdarbība (9.-12.kl.)

Debates( 7.-12.kl.)

Piektdiena

 

Piektdiena

No 13.50

 

No 14 40

Agita Krama Sporta pulciņš (6.-9.kl.)

Sporta pulciņš (10.-12.kl.)

Volejbols( 7.-9.kl.)

Ceturtdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

14.40 – 15.20

 

No 15.50

 

13.50 – 14.30

Jurita Šarkovska Frizieri( 7.-12.kl.) ) Pēc individ.plāna No 13.50
Sandra Aļeksejeva BMX riteņbraukšana(1.-12.kl.) Pirmdiena

Trešdiena

17.00-18.00

17.00-18.00

Jānis Lācis Auto apmācība( 10.-12.kl.) Piektdiena No 16.00