Interešu izglītības laiki Vecpiebalgas vidusskolā 2020./2021.m.g.

Vadītājs

Nosaukums Diena

Laiks

Antra Grīnberga Tautiskās dejas,, Slātaviņa”( 8.-12.kl.) Pirmdiena

Trešdiena

No plkst.16:00

No plkst.16:00

Mārīte Lācgalve 1.kl. tautisko deju kolektīvs

2.- 3.kl. tautisko deju  kolektīvs

Otrdiena

Otrdiena

7./8.st.( 13:30 – 14:30)

8./9.st.( 14:30 – 15:30)

Andris Sakss 4.-5.kl. tautisko deju kolektīvs

6.-8.kl. tautisko deju  kolektīvs

Pirmdiena, Trešdiena

Pirmdiena, Trešdiena

8.st.( 14:20 – 15:00 )

9.st.( 15:10 – 15:50)

Aivis Šulcs Audio – vizuālais pulciņš ( 8. – 12.kl.) Otrdiena vai ceturtdiena No plkst.16:00
Sergejs Sipčenko Kokapstrāde ( 1.-3.kl.)

Kokapstrāde ( 4.-6.kl.)

Kokapstrāde ( 7.-9.kl.)

Kokapstrāde ( 10.-12.kl.)

Trešdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Ceturtdiena

8 / 9.st.( 14:20 – 15:50)

No plkst.16:00 vai pēc individ.plāna

Egils Kaimiņš Jaunsargi( 5.- 12.kl.) Ceturtdiena No plkst.16:00
Inta Apalupa Ansamblis( 1. – 2.kl. )

Ansamblis( 7. – 12.kl. )

Ansamblis( 3. – 4.kl. )

Ansamblis( 5. – 6.kl. )

Pirmdiena

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

5.st.(11:50 – 12:30)

6.st.( 12:40 – 13:20)

5.st.( 11:50 – 12:30)

5.st.(11:50 – 12:30)

Agita Krama Sporta pulciņš( 5.-9.kl.)

Sporta pulciņš( 10.-12.kl.)

Volejbols( 7.-9.kl.)

Otrdiena

Piektdiena

Otrdiena

No plkst.16:00

9.st. (15:10- 15:50)

No plkst.17:00

Līga Glāzere – Spalviņa Sporta pulciņš ( 1. – 2.kl.) Pirmdiena 7.st.( 13:30 – 14:10)
Sandra Aļeksejeva BMX riteņbraukšana(1.-12.kl.) Pirmdiena

Trešdiena

No plkst.17:30 – 19:00

No plkst.17:30 – 19:00

Jānis Lācis Auto apmācība( 10.-12.kl.) Piektdiena No plkst.16:00
Mareks Klimovičs Ugunsdzēsēju pulciņš ( 8. – 12.kl.) Otrdiena No plkst.16:00
Ansis Greiziņš Lego 1.klase

Lego 3.klase

Lego 2.klase

Lego 4.klase

Ceturtdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Piektdiena

7./ 8.st.(13:30-15:00)

8./ 9.st.( 14:20 – 15:50)

7./8. st.(13:30-15:00)

8./9.st.( 14:20 – 15:50)

Maira Asare Uzņēmējdarbība Trešdiena 15:00 – 15:40
Ingrīda Batņa Radošā darbnīca Trešdiena -ceturtdiena Pēc individuālā plāna