Notikumi 2021./2022. mācību gadā

Vecāku diena klātienē

25.augustā skolas aktu zālē klātienē tikās 1.-12.klašu vecāku un skolotāju saime.

Skolas direktore I. Strelkova  pastāstīja par mācību un audzināšanas procesu jaunajā mācību gadā. Akceptēja, ka mūsu skolas misija ir motivēti izglītojamie, radoši pedagogi un atbalstoši vecāki. Lai katrs būtu atbildīgs sabiedrības dalībnieks, kurš iedziļinās, līdzdarbojas, lai kopā ar citiem veidotu tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot, veido cieņpilnas attiecības, sadarbojas ar citiem, tiecas pēc jaunām zināšanām.

 • Iepriecinoši, ka pedagogu kolektīvs nokomplektēts. Piepulcēsies Klāvs Kalnačs ( angļu valoda), Inese Maltavniece ( latviešu valoda un literatūra), Aelita Skaidrā ( ģeogrāfija) un Liene Lorence ( fizika).
 • Divos kabinetos veikts kosmētiskai remonts – mūzikas un angļu valodas, bet jaunas telpas rastas valsts aizsardzības un ugunsdzēsības mācībām.
 • Skolā ēdināšanas firma līdzšinējā. Cēsu novada pašvaldība noteikusi vienotu kārtību, kā vecāki var pieteikt saviem bērniem brīvpusdienas skolās. Visiem 1.-6.klašu skolēniem- brīvpusdienas, bet 7.-12.klašu skolēniem 50% pusdienu maksas atlaide ( 1,18). Ēdināšanas maksas atlaidi pilnā apmērā varēs saņemt daļa ģimeņu ( trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības; daudzbērnu ģimeņu bērni un mācās kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm; bērni ar invaliditāti; bāreņi vai palikuši bez vecāku gādības). Aicinājums uzrakstīt iesniegumu un iedot to klases audzinātājai.
 • Iepazīstināja ar pieņemto lēmumu ,, Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”.
 • Akceptēja ,,Vecpiebalgas vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu” atsevišķus punktus, lai ievērotu drošību:

– 26. Izglītojamie Izglītības iestādē ierodas tīrā un sakoptā apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām lietišķā stila normām un nerada apstākļus traumām, veselības un higiēnas nolūkos izmanto maiņas apavus, ņemot vērā laika apstākļus.

– 31. Mācību stundu un nodarbību laikā izglītojamie neizmanto telefonus – pirms stundas izslēdz skaņu un novieto telefonu tam paredzētā kastē. Mācību procesā izglītojamie telefonu lieto tikai ar pedagoga atļauju.

-32. Nepieciešamības gadījumā izglītojamais drīkst atstāt Izglītības iestādi pirms noteiktā stundu beigu laika ar klases audzinātāja, priekšmeta pedagoga vai Izglītības iestādes vadības pārstāvja atļauju, kas informē par to vecākus/likumīgo pārstāvi.

– 36.3. patvaļīgi atstāt Izglītības iestādes telpas vai teritoriju.

 • Kursēs pašvaldības transports 3 maršrutos ( sīkāka informācija audzinātājām), bet CATA sabiedriskajā transportā skolēniem un skolas darbiniekiem ir braukšanas kartes.
 • Interešu pulciņu vadītāji iepazīstināja ar savām programmām  Lācgalve, I. Apalupa, I. Batņa, L. Klauža, I. Bauere, A. Greiziņš, L. Zemberga – Zeltiņa, B. Bērziņa, A. Krama, L. Glāzere – Spalviņa

 

Ar  PIIP ,,Vizuāli plastiskās mākslas” aktualitātēm iepazīstināja I. Ērgle. Aicināja jaunajā mācību gadā darboties programmā. Šī gada absolventes iepazīstināja ar saviem diplomdarbiem:

 • Līva Beikule – roku leļļu komplekts „Spēlēsim teātri!”
 • Annija Līna Berķe – sienas dekors „Augļi”
 • Ance Paeglīte ( pastāstīja skolotāja S. Cimdiņa) – aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”
 • Krista Žeiba – vides dekors „Sajūtu taureņi”
 • Marija Liāna Gabrāne ( pastāstīja skolotāja I. Ērgle) – ārvides dekori „Rakstu zīmes”

Baueres projektā piedalījās Luīze Skalbe ar saviem zīmējumiem K. Skalbes pasakai ,, Kalna gars un milzis”.

Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – skolēnu, pedagogu un vecāku – sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties.

Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!

 

 

BSP vasaras skola 2022

Seminārs “BSP vasaras skola 2022” Vecpiebalgā

27. – 29.jūnijā Vecpiebalgā norisinājās Baltijas jūras projekta “BSP vasaras skola 2022”. Šis skolēnu un skolotāju seminārs pulcēja 35 dalībniekus no 7 izglītības iestādēm: Valmieras Valsts ģimnāzija, Talsu Valsts ģimnāzija, Vecpiebalgas vidusskola, Babītes vidusskola, Rūjienas vidusskola, Vecumnieku vidusskola un Ogresgala pamatskola.

Pirmajā dienā, kad vasaras skola bija atklāta, piedalījāmies vairākās aktivitātēs. Nodarbībā “Pasaules pilsonis” ar koncentrācijas apļa palīdzību izpratām, kā caur savu “es” veidojam pasauli un ietekmējam to. Nodarbībā “Ilgtspējīgas attīstības mērķu izvirzīšana globālai sabiedrībai” uzzinājām, kādi ir šie mērķi un kāpēc tie ir svarīgi. Pēc nodarbībām saliedējāmies, spēlējot pludmales volejbolu un basketbolu. Vakarā devāmies uz Vecpiebalgas bērnudārzu “Mazputniņš”, kur  dziedājām tautasdziesmas, lasījām pasaku, iejūtoties lomās, vingrojām, zīmējām savu logo, veicām pētījumu un piedalījāmies viktorīnā par Vecpiebalgu. Bijām piemirsuši, cik patīkama ir bērna bezrūpība un cik liela laimes sajūta rodas, vien kopīgi rotaļājoties un muzicējot. Paldies skolotājām Agitai Brauerei un Agitai Šulcai par smieklu un jautrības pilnajām aktivitātēm! Vakara noslēgumā devāmies pastaigā pa Vecpiebalgu. Aplūkojām Grišku kalnu, no kura paveras brīnišķīga Piebalgas ainava, ielūkojāmies Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā. Caurstaigājām Vecpiebalgas viesistabu, vērodami izgaismoto strūklaku, mūžīgo ūdensrozi un rietošo sauli.

Otrās dienas rītu iesākām ar rīta rosmi. Tad tikām sadalīti grupās, lai apspriestos par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izvirzītu, mūsuprāt, trīs svarīgākos. Kad katra grupa savus mērķus bija izvirzījusi un to svarīgumu argumentējusi, kopīgi izvirzījām sešus mērķus, kurus pētīsim padziļināti. Pēcpusdienā devāmies ekspedīcijās “Ilgtspējīga dzīve Vecpiebalgā”. “Gardenia Eco” sveču darbnīcā tikām iepazīstināti ar sveču liešanas vēsturi, dažādiem vasku veidiem un to īpatnībām. Uzzinājām, kāpēc ieteicams dedzināt dabīgā vaska, ne parafīna sveces. Protams, kā gan sveču mājā bez sveču liešanas? Katrs izlējām sev mazu sojas vaska svecīti burciņā un rapšu vaska “smaržeklīti”, kuru izdekorējām ar dabas veltēm pēc sirds patikas. Ēterisko eļļu pavadībā devāmies uz Piebalgas porcelāna fabriku, kur iepazināmies ar porcelāna rašanās vēsturi, to iegūšanu un veiksmīgiem porcelāna izgatavošanas pamatprincipiem. Uzzinājām, ka Piebalgas porcelāna fabrika ir vienīgā porcelāna ražotne Latvijā. Katrs izlējām sev mazus porcelāna “kaķīšus”. Porcelāna galerijā aplūkojām neordināros un filigrāni izstrādātos eksemplārus. Ar “balto zeltu” kabatā devāmies ekspedīcijā uz gaļas lopu audzēšanas saimniecību. Jostainās Galoveju šķirnes govis par sevi radīja pārsteidzoši lielu interesi. Saimniecības īpašnieki Guna Kaņepe un Nikolajs Žiļcovs pastāstīja savu ceļu no lielpilsētas dzīves Berlīnē līdz jaunas dzīves sākšanai laukos, pienākumiem un nerimstošo motivāciju, kuras pamatā ir mīlestība pret savu zemi un darbu. Dalībnieku uzmanību pievērsa fotogēniskais bullis Silvestrs. Drosmīgākie endorfīnu ķēra izbraucienā ar kvadriciklu. Pēc bagātīgās saules lutināšanas visas dienas garumā veldzējāmies Ineša ezerā. Vakaru noslēdzām ar Vecpiebalgas vidusskolas pašpārvaldes organizētu orientēšanos. Aktīvākie enerģijas rezerves izlietoja, spēlējot pludmales volejbolu.

Pēdējā semināra dienā veicām mūsu galveno uzdevumu – veidojām prezentāciju “Ilgtspējīgie attīstības mērķi Vecpiebalgā”. Izmantojot seminārā gūtās zināšanas un ekspedīcijās pieredzēto, veidojām uzskatāmus posterus, kuros attēlojām Vecpiebalgas teritorijas objektus, vietas un to ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī sniedzām savus ieteikumus to uzlabošanai.

Šo trīs dienu laikā iepazinām cits citu, Vecpiebalgu un ilgtspējīgas attīstības mērķus. Apzinājāmies, cik liela nozīme ir šiem mērķiem, lai mēs spētu dzīvot labbūtībā. Guvām ne tikai jaunus draugus un pieredzi, bet arī pārliecību, ka mūsu spēkos ir pasaules uzlabošana, jo visas lielās lietas sākas lēni un no mazumiņa. Iedvesmojāmies no Vecpiebalgas vietējiem uzņēmējiem, viņu radošuma un ieguldījuma Vecpiebalgas vides uzlabošanā, attīstot vairākus no attīstības mērķiem (piemēram,  “Novērsts bads un ilgtspējīga lauksaimniecība”, “Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme”, “Atbildīgs patēriņš un ražošana”).

Pasakāmies Baltijas jūras projekta organizatoriem un semināra vadītājai Lienei Zeilei par dabas entuziastu pulcēšanu un izglītošanu. Vecpiebalgas vidusskolas pārstāvji – Rēzija Krieviņa, Līga Dandena, Viktorija Zariņa, Linards Ābeltiņš, Krista Žeiba, Annija Līna Berķe – izsaka pateicību skolotājām Agitai Bērziņai un Vitai Miķelsonei par mūsu komandas koordinēšanu un palīdzīgas rokas sniegšanu.

 

Vecpiebalgas vidusskolas skolniece Rēzija Krieviņa

12.klases izlaidums

2022. gada 2. jūlijā Vecpiebalgas vidusskolas pagalms pulcēja 12. klases absolventus, skolas darbiniekus, vecākus un citus sveicējus.

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolā atestātu par vidējo izglītību ieguva 10 skolēni. Skolēni ar dziesmām un dzejoļiem pateicās saviem vecākiem, skolotājiem un mīļajai Vecpiebalgas vidusskolai. Savās uzrunās absolventus sveica skolas direktore Ilona Strelkova, mācību priekšmetu skolotāji, 11. klases kolektīvs un Izglītojamo pašpārvaldes vadītājas vietniece Agnese Volmane. Absolventi saka lielu paldies ikvienam sveicējam, kā arī audzinātājai Vitai Miķelsonei un visam Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvam par skaistiem un izzinošiem skolas gadiem.

Nu absolventi dosies plašajā pasaulē, taču ceram, ka reiz visu ceļi atkal krustosies Vecpiebalgā!

Marta Logina Pundure.