Notikumi 2021./2022. mācību gadā

Par mācību procesa norisi līdz 2021.gada 14.novembrim

1.– 3.klašu izglītojamajiem

2021.gada 29.oktobrī no plkst. 7:30 līdz plkst. 10:00 notiek izglītojamo testēšana

Testus izsniedz:

1.klasei – pie vecā korpusa ārdurvīm (ēdamzāles gals),

2.klasei – pie centrālajām ārdurvīm,

3.klasei – pie “sarkanās skoliņas” 1.ārdurvīm (VAM klase).

 • Skolas autobuss (šoferis Andris Stupelis) kursē divos maršrutos, kas mainīti saskaņā ar izmaiņām braucēju sarakstos. Izmaiņas autobusu sarakstos skatīt saitē https://vecpiebalgasvsk.lv/covid-19/

Skolas autobuss pēc stundām sāk kursēt plkst. 14:00.

 • Izglītojamo plūsma:

1.kl. izglītojamie iestādē ienāk pa vecā korpusa ārdurvīm un izmanto vecā korpusa garderobi;

2.kl. un 3.kl. izglītojamie iestādē ienāk pa centrālajām ārdurvīm un izmanto jaunā korpusa garderobi.

 • Stundu laiki
Stundas pēc kārtas Mācību stundas ilgums 40 minūtes
1. 8:30 – 9:10
2. 9:20 – 10:00
3. 10:10 – 10:50
4. 11:00 – 11:40
11:40 – 12:20 Pusdienas 1. – 3.kl.
6. 12:20 – 13:00
7. 13:10 – 13:50
 • Starpbrīžos
Klase Skolā Teritorija skolas pagalmā
1.kl. Atpūtas stūris pie 1.klases No vecā korpusa ārdurvīm līdz centrālajām ārdurvīm
2.kl. Jaunā korpusa pārejas gaitenis Starp dīķi un “sarkano skoliņu”
3.kl. Atpūtas stūris pie mūzikas kabineta No centrālajām ārdurvīm līdz sporta zāles gala ārdurvīm
 • WC lietošana
Klase Vecā korpusa stāvs
1.kl. 2.stāvs
2.kl. 1.stāvs
3.kl. 3.stāvs
 • Interešu izglītība nenotiek
 1. – 12.klašu izglītojamajiem
 • Izglītojamo testēšana notiek 2021.gada 12.novembrī no plkst. 7:30 līdz plkst. 10:00.
 • Saziņai (līdz plkst. 17:00) tiek izmantota e-klase, tālrunis un WhatsApp lietotne.
 • Stundas notiek pēc stundu saraksta. Tiešsaistes stundas tiek organizētas Google Meet platformā.
 • Attālinātā mācību procesa plānošanas tabula (saite uz google koplietošanas dokumentu) e-klasē tiek nosūtīta kārtējā svētdienā līdz plkst. 12:00. Tiešsaistes stundas atzīmētas ar zaļu krāsu, temata noslēguma pārbaudes darbi – ar sarkanu krāsu.

 

Jaunākā Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par skolēnu testēšanu skolas brīvlaikā

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu  no 21.10.2021. tiek pārtraukta iknedēļas skolēnu un mācību iestādēs nodarbināto testēšana vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības iestādēs

Iknedēļas testēšana (arī 20.10., 21.10., 22.10.) tiek turpināta pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātajiem.

Paredzēts, ka vispārizglītojošo skolu skolēnu, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu  un izglītības iestāžu darbinieku testēšana tiks atsākta nedēļu pirms atgriešanās izglītības iestādēs klātienē:

1.-3. klašu skolēniem un izglītības iestādē nodarbinātajiem – no 25. līdz 29.oktobrim. Pēc spēkā esošā grafika tas nozīmē, ka Vecpiebalgas vidusskolā testēšana tiks veikta 29.oktobrī;

4.- 12. klašu skolēniem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem – testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē. Precīzāka informācija tiks sniegta turpmāk.

Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos, lai izslēgtu skolēnu kopēju pulcēšanos telpās.

Testēšanā tiks izmantoti siekalu testi.

Aicinot skolēnus nodot siekalu testus, jānodrošina to izsniegšana individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos.

Joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, ja skolēnam testēšanas dienā nav iespējas ierasties uz noteikto testēšanas datumu.

Cieņā,

skolas direktore Ilona Strelkova