12.klases izlaidums

2022. gada 2. jūlijā Vecpiebalgas vidusskolas pagalms pulcēja 12. klases absolventus, skolas darbiniekus, vecākus un citus sveicējus.

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolā atestātu par vidējo izglītību ieguva 10 skolēni. Skolēni ar dziesmām un dzejoļiem pateicās saviem vecākiem, skolotājiem un mīļajai Vecpiebalgas vidusskolai. Savās uzrunās absolventus sveica skolas direktore Ilona Strelkova, mācību priekšmetu skolotāji, 11. klases kolektīvs un Izglītojamo pašpārvaldes vadītājas vietniece Agnese Volmane. Absolventi saka lielu paldies ikvienam sveicējam, kā arī audzinātājai Vitai Miķelsonei un visam Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvam par skaistiem un izzinošiem skolas gadiem.

Nu absolventi dosies plašajā pasaulē, taču ceram, ka reiz visu ceļi atkal krustosies Vecpiebalgā!

Marta Logina Pundure.