“Novēli lidojumam labvēlīgu laiku!”

2022.gada 18.jūnijā Vecpiebalgas vidusskola pulcēja 9.klases absolventus un to sveicējus.

Šogad Vecpiebalgas vidusskolā apliecību par pamatizglītību ieguva prāvs skolēnu skaits – 28. Skolēni ar dziesmām, dejām un dzejoļiem teica paldies vecākiem, skolotājiem un skolai. Savā uzrunā absolventus sveica skolas direktore Ilona Strelkova, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Viesturis Burjots, Izglītojamo pašpārvaldes vadītāja Marta Logina-Pundure, 8.klases skolēni un audzinātāja. Emocionālais un krāšņais pasākums atmiņā ilgi sildīs visus, kas to piedzīvoja.

Nākotnes plāni katram ir savi – daži paliks Vecpiebalgā un mācības turpinās vidusskolā, citi skaidri zina mērķi un jau tagad soli pa solim iet uz to. Galvenais, lai pietiek gribasspēka, pacietības un uzņēmības iet, darīt, neapstāties!

Veiksmi turpmākajās gaitās un darbos vēlot,

Agnese Volmane