Notikumi 2020./2021. mācību gadā

1.semestris Vecpiebalgas vidusskolā

2020./2021. mācību gada 1.semestris ir sagādājis daudzus izaicinājumus gan skolai, gan skolēniem un vecākiem. Esam pārliecināti – sadarbojoties iespējams pārvarēt ikvienas grūtības un sasniegt visaugstākos rezultātus. Šajā mācību gadā pieaudzis to skolēnu skaits, kuri 1.semestri beiguši  ar augstiem vērtējumiem (liecībā tikai 8, 9, 10 balles). Sākumskolā tie ir 11 skolēni: Martins Bogdanovs, Samanta Govorenko, Pauls […]

1.semestra sasniegumi olimpiādēs, konkursos un sacensībās

1.semestrī attālināti, izmantojot olimpiāžu tiešsaistes vietni, norisinājās mācību priekšmetu 2.posma olimpiādes angļu valodā, bioloģijā un vēsturē, kurās mūsu skolēni saņēmuši gan godalgotas vietas, gan atzinības (skatīt tabulā).   Olimpiāde Klase Skolēna vārds un  uzvārds Rezultāts Pedagoga vārds un uzvārds Angļu valoda 11. Raivo Ivulāns 3.vieta Gunita Kundrate Bioloģija 11. Elīna Līva Pozņakova 3.vieta Vita Miķelsone […]

Fotonodarbība

17.decembrī vidusskolēni piedalījās Baltijas jūras projekta organizētā Zoom tiešsaistes nodarbībā. Nodarbības laikā skolēni uzzināja par video stāsta veidošanas pamatprincipiem, stāsta vizualizēšanu, vienkārša scenārija veidošanu, filmēšanas paņēmieniem, montāžu telefonā, kā arī saņēma uzdevumu – izveidot īsu video par tēmu “Ūdens”.