Notikumi 2020./2021. mācību gadā

Tuvojas mācību gada sākums

26.08.2021.plkst.18.00 Vecāku diena Vecpiebalgas vidusskolā par aktualitātēm 2021./2022.mācību gadā. 1.09.2021.plkst.10.00 Zinību diena Vecpiebalgas vidusskolā.

Un nu Tu izej pasaulē…

2021.gada 2.jūlijā svinīgā pasākumā 12.klases skolēni saņēma atestātu par vispārējo vidējo izglītību. Un nu Tu izej pasaulē… Līdz šim Tu esi dzīvojis agras jaunības pienākumos un bezrūpībā, ziņkāri raudzīdamies apkārt: draugi ir tepat blakus, pieaugušie vēlīgi rāda uz apvārsni, un Tava sirds straujāk iepukstas, priekšā juzdama visu brīnišķo, ar ko būs pārpilna Tava sirds. Tu […]

Izlaidums „Vizuāli plastiskā māksla”

Četras Vecpiebalgas vidusskolas skolnieces: Agnese Brence, Lāsma Jekimova, Luīze Skalbe un Elīza Ratniece 11.jūnija pēcpusdienā svinēja vienu no skaistākajiem skolas laika notikumiem-izlaidumu, kurā absolventes noslēdza savu 5 gadus ilgo ceļojumu mākslas pamatos un saņēma savu pirmo izglītības dokumentu-apliecību par profesionālās ievirzes izglītību programmā „Vizuāli plastiskā māksla”. Spītējot visiem apstākļiem, neizpalika lielais noslēguma pārbaudījums-diplomdarbs. Saglabājot darba […]