Par jauno mācību gadu domājot

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas 2021. gada 10. augustā apstiprināti valdībā, paredz, ka jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, skolēniem pirmie testi būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma – 27.augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 10.00. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajam algoritmam. Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Vecpiebalgas vidusskolā Covid-19 testa veikšana notiks sadarbībā ar laboratoriju BIOR, un testēšanu skolēniem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. MK noteikumi Nr. 360 paredz – Izglītības iestādei ir tiesības nodot skolēna datus attiecīgajai laboratorijai.

Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda  papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Neveicot testēšanu, skolēns nevarēs uzsākt un arī  turpināt izglītības ieguvi klātienē, un vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.-6. klasē bērnam nodrošinātu ģimenē.