Notikumi 2018./2019. mācību gadā

Vieglatlētika

Starpnovadu pamatskolu sacensībās vieglatlētikā 4 medaļas. Kitijai 2.,3.vieta , Elizabetei abas 1.vietas .

Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu koncerts,, Iedziedi, iedanco vasaru!” (+Galerija)

10.maijā Vecpiebalgas KN notika 1. – 12.klašu skolēnu koncerts. Šajā koncertā priekšnesumus sniedza skolēni, kuri mācību gada laikā bija darbojušies interešu izglītības pulciņu nodarbībās vai mācību stundās. Tautiskās dejas dejoja 1. – 11.klašu skolēni( vadītājas Mārīte Lācgalve, Dace Circene, Antra Grīnberga). Mūsdienu dejas dejoja 1. – 3.klašu skolēni un 9. – 11.klašu skolēni(vadītāja Žanna Otersone). […]

Kino pēcpusdiena 1.klasei

Kad “LAIPNĪBAS ” burkā sakrājas izpalīdzība, draudzība, pieklājība un citas tikumiskās vērtības līdz burkas 2.līmenim, 1.klases skolēni godam nopelnījuši “Kino pēcpusdienu”!