9.klasi beidza 18 skolēni. Augstākie vidējie vērtējumi mācību darbā: Kitijai Rozenovai un Martai Agnesei Asarei – 8,24, Sanijai Gobiņai – 8,0.

Augstākos vērtējumus eksāmenu sesijā ieguva:

  • Elīna Līva Pozņakova – 10 balles krievu valodas un 9 balles Latvijas vēstures eksāmenā;
  • Marta Agnese Asare – 9 balles Latvijas vēstures un 8 balles angļu valodas eksāmenā;
  • Kitija Rozenova – 8 balles latviešu valodas, angļu valodas un Latvijas vēstures eksāmenā;
  • Sanija Gobiņa – 8 balles matemātikas eksāmenā;
  • Kristaps Agafonovs un Adrians Višņovs – 8 balles angļu valodas eksāmenā.

Vecpiebalgas vidusskolas Atzinības rakstu saņēma: Marta Agnese Asare, Sanija Gobiņa, Marta Pundure un Kitija Rozenova.

Foto: Maira Asare