12. klases izlaidums

15.jūnijā Vecpiebalgas kultūras namā desmit 12.klases audzēkņi  saņēma apliecinājumu par vidējās izglītības iegūšanu. Ar augstāko vidējo vērtējumu 8,07 ballēm skolu beidza Elēna Zeltiņa, kas saņēma valsts stipendiju 500 eiro vērtībā kā spožākā beidzēja Vecpiebalgas vidusskolā.

Skolas goda rakstu par mērķtiecīgu mācību darbu, piedalīšanos dažādos projektos, rezultatīvu dalību starpnovadu sporta sacensībās un izkoptu saskarsmes kultūru saņēma Kristers Bitainis.

Lai mūsu skolas absolventiem izdevušās turpmākās mācību gaitas un veiksmīga iekļaušanās  darba tirgū!