Notikumi 2019./2020. mācību gadā

Vecpiebalgas vidusskola 10.klases skolēniem piedāvās 2 padziļināto kursu komplektus

Ar 2020.gada 1.septembri izglītības iestādes uzsāks pakāpenisku pilnveidotā mācību satura īstenošanu, kas paredz izglītības satura plānošanas principu maiņu arī vidusskolā – piedāvājot mācību satura apguvi 3 dažādos līmeņos (pamata, optimālajā un augstākajā) un veidojot mācību priekšmetu kursus atbilstoši šiem līmeņiem. Kopējā mācību slodze vidusskolēniem paliks nemainīga, proti, 36 stundas nedēļā jeb 3360 – 3780 mācību […]

9. klases izlaidums

13. jūnijā absolventi kopā ar vecākiem pulcējās savā izlaidumā. Šogad izlaidums devītajiem bija! Citāds, neierasts, bet bija!  Izlaidumā tika saņemtas apliecības par pamatizglītības pabeigšanu, sveikti vasaras jubilāri, kā arī saņemti video sveicieni no skolotājiem un bijušajiem audzinātājiem. Novēlam absolventiem ticību saviem spēkiem, izvēles skaidrību un veiksmi turpmākajās gaitās! Neliels atskats uz izlaidumu:  

9.klase, 2020. gada izlaidums

Cienījamie absolventi! Apliecība par pamatizglītību Jums ir pirmais oficiālais izglītības dokuments, un ceļš uz to mērāms 9 mācību gados. Zināšanu un talanta, spēju un prasmju attīstīšanai Vecpiebalgas vidusskola sniegusi bagātu un daudzveidīgu piedāvājumu klāstu, un tikai no Jums pašiem (no Jūsu mērķtiecības un gribasspēka, atbildības un izturības) bijis atkarīgs, cik daudz no šī piedāvājuma katrs […]