Notikumi 2019./2020. mācību gadā

Noslēdzies PuMPuRS projekta pirmais semestris

Veiksmīgi ticis realizēts PuMPuRS projekta pirmais posms, kura laikā Vecpiebalgas novada pašvaldībā 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī individuālu konsultatīvo atbalstu ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros saņēma 14 skolēni. Savukārt Vecpiebalgas vidusskolā norisinājās arī projekta ietvaros organizētā pedagogu atbalsta supervīzijas nodarbība. Projekta pirmā semestra finansējums sastāda 7165,05 EUR. Otrajā mācību semestrī […]

Volejbols Vecpiebalgas vidusskolā

17. janvārī risinājās četru stundu ilgs draudzības turnīrs volejbolā. Turnīrā piedalījās Variņu pamatskola, Jaunpiebalgas vidusskolas 2 komandas un Vecpiebalgas vidusskolas un pamatskolas komandas. Volejbols tika celts godā , jo tuvojas lielākais šī sporta veida festivāls Rīgā-“ Piena spēks”. Lai piedalītos finālā jāuzvar atlase reģionos. Prasmes un iemaņas volejbolā -tika godam spodrinātas. Formāts atļāva variēt ar […]