Notikumi 2019./2020. mācību gadā

12. klases izlaidums

24.jūlijā svinīgā pasākumā 12.klases absolventi saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību. Foto: Maira Kukle

Pārgājiens uz Alauksta ezeru

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola iesaistījās pilotprojektā ,,Valsts aizsardzības mācība” (VAM), ko kā izvēles mācību priekšmetu sāka apgūt 10. – 11.klašu skolēni. Saturiski VAM aptver četras jomas (valstiskā audzināšana un dzīves skola, fiziskā sagatavotība un militārā audzināšana) un vasaras brīvlaikā jauniešiem piedāvā piedalīties pārgājienos un praktisko iemaņu nometnēs. Tā jūnijā, beidzot mācību gadu, Vecpiebalgas vidusskolas skolēni, […]

Vecpiebalgas vidusskola 10.klases skolēniem piedāvās 2 padziļināto kursu komplektus

Ar 2020.gada 1.septembri izglītības iestādes uzsāks pakāpenisku pilnveidotā mācību satura īstenošanu, kas paredz izglītības satura plānošanas principu maiņu arī vidusskolā – piedāvājot mācību satura apguvi 3 dažādos līmeņos (pamata, optimālajā un augstākajā) un veidojot mācību priekšmetu kursus atbilstoši šiem līmeņiem. Kopējā mācību slodze vidusskolēniem paliks nemainīga, proti, 36 stundas nedēļā jeb 3360 – 3780 mācību […]