Notikumi 2019./2020. mācību gadā

9. klases izlaidums

13. jūnijā absolventi kopā ar vecākiem pulcējās savā izlaidumā. Šogad izlaidums devītajiem bija! Citāds, neierasts, bet bija!  Izlaidumā tika saņemtas apliecības par pamatizglītības pabeigšanu, sveikti vasaras jubilāri, kā arī saņemti video sveicieni no skolotājiem un bijušajiem audzinātājiem. Novēlam absolventiem ticību saviem spēkiem, izvēles skaidrību un veiksmi turpmākajās gaitās! Neliels atskats uz izlaidumu:  

9.klase, 2020. gada izlaidums

Cienījamie absolventi! Apliecība par pamatizglītību Jums ir pirmais oficiālais izglītības dokuments, un ceļš uz to mērāms 9 mācību gados. Zināšanu un talanta, spēju un prasmju attīstīšanai Vecpiebalgas vidusskola sniegusi bagātu un daudzveidīgu piedāvājumu klāstu, un tikai no Jums pašiem (no Jūsu mērķtiecības un gribasspēka, atbildības un izturības) bijis atkarīgs, cik daudz no šī piedāvājuma katrs […]

Projektu aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolā 2019./2020.mācību gadā

2019./2020.mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola piedalījās vairākos projektos, kas sniedza daudzveidīgu atbalstu skolas audzēkņiem un pedagogiem. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” mūsu skola darbojas jau trešo gadu, un tas ļauj būtiski papildināt skolas interešu izglītības klāstu. Šajā mācību gadā projekta aktivitātes bija vērstas uz skolēnu spēju apzināšanu un attīstīšanu: 1.-6.kl. skolēniem tika […]