9.klase, 2020. gada izlaidums

Cienījamie absolventi!

Apliecība par pamatizglītību Jums ir pirmais oficiālais izglītības dokuments, un ceļš uz to mērāms 9 mācību gados.

Zināšanu un talanta, spēju un prasmju attīstīšanai Vecpiebalgas vidusskola sniegusi bagātu un daudzveidīgu piedāvājumu klāstu, un tikai no Jums pašiem (no Jūsu mērķtiecības un gribasspēka, atbildības un izturības) bijis atkarīgs, cik daudz no šī piedāvājuma katrs esat izmantojis.

Šis mācību gads vēlreiz pierādījis, ka dzīvē viss mainās strauji, un mums, gribam mēs to vai negribam, pārmaiņas ir jāpieņem, ar tām jārēķinās. Bet ikviena situācija (arī pati bezcerīgākā) un ikviens cilvēks (arī pats nepatīkamākais) mums ko māca. Un mūsu ziņā ir izvēle: gausties par situāciju vai paņemt no tās vērtīgāko, ko varam gūt.

9 gadu laikā 7 klases audzinātāji – par šādu situāciju neviena no iesaistītajām pusēm (ne Jūs, ne Jūsu vecāki, ne skolas vadība) nebija īpaši priecīga, taču tai ir ne tikai savi mīnusi, bet arī plusi. Un, domājot par Jūsu klasi, vēlos minēt vien trīs ieguvumus.

Jūs esat bagāti – 7 klases audzinātāji, un ar katru no tiem daudz spilgtu atmiņu par skolas gadiem.

Jūs esat guvuši lielisku pieredzi – prasmi ātri pielāgoties izmaiņām un saprasties ar dažādiem cilvēkiem.

Un vēl – šajā mācību gadā Jūs ieguvāt brīnišķīgu audzinātāju.

Skolotāja Antoņina – atbildīga, prasīga un neatlaidīga, sirsnīga, saprotoša un atsaucīga. Un tas nebūt nav viss, ko labu par Jūsu audzinātāju varu teikt. Bet vēlos akcentēt, manuprāt, vienu no svarīgākajām īpašībām – ieinteresētību. Lai arī ko darīja Jūsu audzinātāja (priecājās vai raizējās, slavēja vai rāja), visā bija jūtama patiesa ieinteresētība par Jums un Jūsu gaitām. Un nebūs pārspīlēts, ja teikšu, ka audzinātāja Antoņina cēlās un krita par katru no Jums. Tikpat ieinteresēta un atbildīga Jūsu audzinātāja ir par Vecpiebalgas vidusskolas nākotni, jo viņa ir šīs skolas absolvente, skolotāja un vadības cilvēks. Viņai nav vienaldzīgs skolā notiekošais, un viņa veic lielu darbu, lai mūsu skola kļūtu stiprāka.

Paldies Jums, absolventi,  par katru mazo un lielo darbu, kas stiprinājis mūsu skolu! Paldies par to, ka esat nesuši skolas vārdu Latvijā un pasaulē un esat lepojušies ar piederību Vecpiebalgas  vidusskolai!

Jums, cienījamie vecāki, paldies par to, ka uzticējāt savu bērnu mūsu skolai! Paldies par to, ka norādījāt uz mūsu kļūdām un bijāt kopā ar mums svētkos!

 

,,Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:

Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti,

                             Vai  draugu pulkā dali savu prieku

Vai viens pats satiecies ar pretinieku-

Tu esi Latvija!”

Tu esi Vecpiebalga!

 

Skolas direktore Ilona Strelkova