Atbalsta biedrības apraksts

Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrības statūtos noteiktie darbības mērķi:

“Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība” dibināta 2018.gadā, lai veicinātu skolas vides un kvalitatīvas izglītības attīstību.

  1. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas sadarbību ar vecākiem, pedagogiem, pašvaldību, uzņēmējiem, absolventiem un starptautiskajām organizācijām, kā arī ar citiem interesentiem.
  2. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas projektu realizāciju.
  3. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas mācību procesa uzlabošanu, izglītības kvalitātes celšanu un skolas ilgtermiņa darbību kopumā.
  4. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas izglītojamos mācību procesā, interešu izglītībā un ārpus stundu aktivitātēs.
  5. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas pedagogu tālāk izglītošanos, kvalitātes celšanu un pieredzes apmaiņu.
  6. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas izglītojamo vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē.
  7. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas rīkotos pasākumus, pašpārvaldes aktivitātes un interešu/neformālo izglītību.
  8. Atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas inventāra atjaunošanu un papildināšanu.