Atbalsta biedrība

Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrības statūtos noteiktie darbības mērķi:

  1. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas sadarbību ar vecākiem, pedagogiem, pašvaldību, uzņēmējiem, absolventiem un starptautiskajām organizācijām, kā arī ar citiem interesentiem.
  2. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas projektu realizāciju.
  3. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas mācību procesa uzlabošanu, izglītības kvalitātes celšanu un skolas ilgtermiņa darbību kopumā.
  4. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas izglītojamos mācību procesā, interešu izglītībā un ārpus stundu aktivitātēs.
  5. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas pedagogu tālāk izglītošanos, kvalitātes celšanu un pieredzes apmaiņu.
  6. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas izglītojamo vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē.
  7. Veicināt un atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas rīkotos pasākumus, pašpārvaldes aktivitātes un interešu/neformālo izglītību.
  8. Atbalstīt Vecpiebalgas vidusskolas inventāra atjaunošanu un papildināšanu.

Rekvizīti:

Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība

Reģ.nr. 40008215932

Gaismas iela 2, Vecpiebalga,

Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, LV-4122

Banka AS “Swedbank”

Konts LV50HABA0551046423608

Maksājuma mērķī norādīt “ziedojums”