9.klases izlaidums

2024.gada 15.jūlijā Vecpiebalgas kultūras namā tika svinēts 9.klases izlaidums “Uz laimīgo zemi”. Skolēni bija ilgi un rūpīgi gatavojuši priekšnesumu pēc lugas “Sprīdītis” motīviem, kura laikā pateicās skolai, skolotājiem, skolas vadībai un, protams, vecākiem par ieguldījumu viņu nākotnē. Skolēnu sniegtais priekšnesums no viesu puses tika vērtēts kā ļoti skaists un sirsnīgs.

Pasākuma otrajā daļā tika sveikti absolventi. Pagaidām skolēniem tika izsniegts tikai apliecinājums par mācīšanos Vecpiebalgas vidusskolā, jo eksāmenu rezultātu paziņošana bija vēl tikai gaidāma, līdz ar to nebija iespējams vēl saņemt apliecības par pamatizglītības ieguvi.

1.jūlijā tika sagaidīti centralizēto eksāmenu rezultāti. No septiņpadsmit skolēniem, kuri šajā mācību gadā kārtoja eksāmenus, sešpadsmit veiksmīgi pārvarēja 10% barjeru, tādejādi gūstot iespēju saņemt vispārējās pamatizglītības apliecības.

2024.gada 2.jūlijā skolēniem svinīgi tika pasniegtas vispārējās vidējās izglītības apliecības, sekmju izraksti un liecības par 9.klases pabeigšanu.

9.klasē 2023./2024.m.g. mācības uzsāka 19 skolēni, mācību gada beigās apliecību par pamatizglītības ieguvi saņēma 17 skolēni.

Vēlam visiem absolventiem veiksmi viņu tālākajā ceļā!