Augstākās izglītības iestādes:

Valsts universitātes

Valsts augstskolas

Juridisko personu dibinātās augstskolas Latvijā