Notikumi

Saulespuķu stādīšana

Paužot atbalstu Ukrainas atjaunošanai un tās tautai, Vecpiebalgas kultūras nama un Piebalgas muzeju apvienības ,,Orisāre” pārstāvji, Vecpiebalgas vidusskolas PII ,,Mazputniņš” Pūces skolas audzēkņi, 12.klases skolēni un viņu audzinātājas 25.maija rītā stādīja saulespuķes pie saules pulksteņa, ko 1996.gadā kā veltījumu Vecpiebalgas skolas 300 gadiem veidoja arhitekte Ausma Skujiņa Dziesma: ukraiņu tautasdziesma “Putniņš” Dzied:  Vecpiebalgas vidusskolas PII […]

“Acis darba izbijās, rokas darba nebijās!”

“Acis darba izbijās, rokas darba nebijās!” tā teikts tautasdziesmā, bet tā var teikt arī par mūsu mazputniņiem, jo viņi čakli sēj un stāda, centīgi lasa un zīmē burtus, aizrautīgi gatavo brīnumlietas no dažādiem materiāliem, priecīgi dzied, dejo un deklamē koncertā māmiņām, uzmanīgi pēta dabu. Gluži kā viss dabā aug, ja saulīte silda un labi laista, […]

“Kā baltā svītra karogā!”

Kurš gan darīs mūsu zemīti tīrāku un skaistāku, ja ne mēs paši? Mūsu “Mazputniņa” bērni var lepoties, ka ik pavasari Lielā talka ir arī pie mums, Vecpiebalgā: aicinām talkot vecākus pie bērnudārza, paši  dodamies salasīt atkritumus tuvākajā apkārtnē, mudinām ģimenes būt aktīviem un darīt! Ja esi pats strādājis, sakopis, tad negribēsi postīt un būsi tiesīgs […]

“Kur snīpis? Jūrmalā. Ko dara? Olas dēj!”

Vai arī jūs esat pamanījuši, ka gatavošanās svētkiem ir ne mazāk interesanta, kā paši svētki? Pirms svinējām Lieldienas, bija jāuzzina ticējumi, jāzīmē mīklas, jāsatin olas, jāmācās īpašā Lieldienu saukšanas dziesma un vēl citi svarīgi darbi, lai svētki izdotos. Patiešām izdevās: olas lielajā katlā izvārījās raibu raibas un ripoja tālu jo tālu. Šūpoles tika sarotātas un […]

“Es caur savām brillēm redzu…”

Kas kopīgs peldēšanai un lego, krāsaino brillīšu ballei un braucienam uz modernu fermu, sportošanai un ciparu mācībai, nodarbībām ar Montessori materiāliem un skriešanai pa sērsnu? Kopīgs ir tas, ka visas šīs lietas palīdz bērnam augt veselam, prātīgam, veiklam un zinātkāram. Brillīšu ballīte izdevās lieliska: ar pārsteigumiem, ar drosmīgu gājienu pa “mēli”, ar rotaļām un dziesmām. […]