Nodarbību grafiks

Klases audzinātāja: Anita Jurgena

 
21011111
PIRMDIENA

 

1. Latviešu valoda
2. Latviešu valoda
3. Matemātika
4. Dizains un tehnoloģijas
5.
6. Dizains un tehnoloģijas
7.
8.
OTRDIENA

 

1. Sports un veselība
2. Latviešu valoda
3. Latviešu valoda
4. Matemātika
5.
6. Sociālās zinības
7.
8.
TREŠDIENA 1. Latviešu valoda
2. Angļu valoda
3. Mūzika
4. Mūzika
5.
6. Sports un veselība
7. Vizuālā māksla*
8. Vizuālā māksla*
CETURTDIENA 1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Datorika
4. Dabaszinības
5.
6. Dabaszinības
7.
8.
PIEKTDIENA 1. Klases stunda
2. Matemātika
3. Matemātika
4. Vizuālā māksla
5.
6. Vizuālā māksla
7.