Klases audzinātāja: Anita Jurgena

 

1.klasei.

21011111

PIRMDIENA

 

1. Latviešu valoda
2. Latviešu valoda
3. Matemātika
4. Dizains un tehnoloģijas
5.
6. Dizains un tehnoloģijas
7.
8.
OTRDIENA

 

1. Latviešu valoda
2. Latviešu valoda
3. Sports un veselība
4. Mūzika
5.
6. Mūzika
7.
8.
TREŠDIENA 1. Latviešu valoda
2. Sports un veselība
3. Angļu valoda
4. Matemātika
5.
6. Sociālās zinības
7. Vizuālā māksla
8. Vizuālā māksla
CETURTDIENA 1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Datorika
4. Dabaszinības
5.
6. Dabaszinības
7.
8.
PIEKTDIENA 1. Klases stunda
2. Matemātika
3. Matemātika
4. Vizuālā māksla
5.
6. Vizuālā māksla
7.