Vecpiebalgas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde

2018./2019.mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes prezidente:10.klases skolniece Elizabete Kate Antone

Izglītības grupas vadītāja: Marta Agnese Asare (9.kl.)

Skolotājs – konsultants Ilona Strelkova.

Grupā darbojas Sanija Gobiņa( 9.kl.)

Kultūras grupas vadītāja: Elīna Līva Pozņakova (9.kl.)

Skolotājs – konsultants Žanna Otersone.

Grupā darbojas Sandra Vītoliņa (11. kl.), Maira Kukle(10. kl.), Samanta Vāce (10. kl.), Līva Beāte Vozņesenska (9.kl.), Elīna Meldere (10.kl.), Ernests Smaliķis (8.kl.)

Sporta grupas vadītājs: Artūrs Romanovskis (11.kl.)

Skolotājs – konsultants Agita Krama.

Grupā darbojas Indra Gita Bērziņa (7.kl.), Emīls Vizulis (11.kl.), Renārs Pundurs (10.kl.), Matīss Dāvids Cināts (9.kl.), Armands Pundurs (9.kl.), Kristiāns Freimanis (10.kl.)

Informācijas un komunikācijas grupas vadītāja: Kitija Rozenova (9.kl.)

Skolotājs – konsultants Ligita Zeltiņa – Zemberga.

Grupā darbojas Luīze Elīza Baltputna( 7.kl.), Klāss Kurzemnieks( 11.kl.)

 

Klašu kontaktpersonas:

 

Klase Izglītības grupa Kultūras grupa Sporta grupa Informācijas un komunikācijas grupa

( klašu vecākie)

1. Gustavs Vagulis Madara Asare Klāvs Gavars Elza Rozentāle
2.A Kate Ķepīte Estere Naprijenko Danils Krists Smirnovs Armands Gulbis
2.B Līva Lielbārde Samanta Gineviča Mārcis Bridāgs Agnese Lapiņa
3. Lauris Neimanis Krista Žeiba Andris Jurģis Stupelis Marija Štimmere
4. Agnese Brence Kate Vilčiauska Rūdis Putniņš Keitija Naprejenko
5. Elizabete Cīrule Keita Graudiņa Rinalds Dzenis Renārs Melngailis
6. Markuss Bērziņš Rūta Madara Brante Linards Ločmelis Megija Biķerniece
7. Regita Sarmule Luīze Elīza Baltputna Juris Jēkabs Vološins Indra Gita Bērziņa
8. Rēzija Krieviņa Dagmāra Gulbe Mārtiņš Šatrovskis Elza Oļševska
9. Sanija Gobiņa Elīna Līva Pozņakova Armands Pundurs Kitija Rozenova
10. Zanda Betija Šīre Renārs Pundurs Arvis Arvīds Jekimovs Ralfs Kuzmans
11. Sandra Vītoliņa Artūrs Romanovskis Mikus Cimdiņš Kristīne Jurika Ņemikina
12. Rimants Lieldienis Zanda Paulova Kristers Bitainis Elēna Zeltiņa