Vecpiebalgas vidusskolas izglītojamo pašpārvalde

2022./2023.mācību gadā

PAŠPĀRVALDES KOMANDA

Vadītājs

Vadītājs

Mikus Eduards Vološins, 10. klase

Esam Vecpiebalgas vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes komanda. Esam draudzīga un vienota komanda, kura ir gatava strādāt, lai iepriecinātu katru skolēnu un skolotāju. Esam gatavi uzklausīt visu idejas un pēc iespējas vairāk tās īstenot. Mūsu šī gada moto- AR SMAIDU PA DZĪVI UN NEPADOTIES GRŪTĪBĀM!

Izglītības grupas vadītāja

Izglītības grupas vadītāja

Elīza Ratniece, 9. klase
Izglītības grupas vadītājas vietniece

Izglītības grupas vadītājas vietniece

Lizete Rudzīte, 9. klase
Izglītības grupas vadītājas vietniece

Izglītības grupas vadītājas vietniece

Regita Sarmule, 11. klase
Kultūras grupas vadītāja

Kultūras grupas vadītāja

Sintija Briede, 11. klase
Kultūras grupas vadītājas vietniece

Kultūras grupas vadītājas vietniece

Megija Biķerniece, 10. klase
Informācijas grupas vadītāja

Informācijas grupas vadītāja

Rēzija Krieviņa, 12.klase
Informācijas grupas vadītājas vietniece

Informācijas grupas vadītājas vietniece

Lāsma Jekimova, 9. klase
Sporta grupas vadītājs

Sporta grupas vadītājs

Mariuss Silovs, 11. klase
Sporta grupas vadītāja vietnieks

Sporta grupas vadītāja vietnieks

Viesturs Toks, 10. klase

Mūsu video: