Notikumi 2019./2020. mācību gadā

Metodiskā diena „Diferenciācija”

Augusta nogalē skolotāji pulcējās uz Metodisko dienu „Diferenciācija” , kuru vadīja Ilona Strelkova un Inga Zariņa. Sniedza ieskatu teorētiskajos jautājumos un praktisku darbošanos, analizējot dažāda veida mācību stundas. Mācību process skolā jāorganizē tā, lai tiktu vienlaicīgi nodrošināta gan kvalitatīva izglītība (neraugoties uz atšķirībām skolēnu spējās, uztverē un domāšanā), gan skolēniem tiktu radīti nepieciešamie psiholoģiskie apstākļi […]

Sporta laukuma pārvērtības

23.09

Pirmā sēde gatavojoties jaunajam mācību gadam

23. augustā norisinājās pirmā sēde jaunajā mācību. Tika veikts kopsavilkums par iepriekšējo mācību gadu un nosprausti jaunu mērķi   2019./2010. mācību gadam.