23.09

Pirmā sēde gatavojoties jaunajam mācību gadam

23. augustā norisinājās pirmā sēde jaunajā mācību. Tika veikts kopsavilkums par iepriekšējo mācību gadu un nosprausti jaunu mērķi   2019./2010. mācību gadam.