Skolēnu reisi jaunajam mācību gadam

KAIVE – INEŠI – VECPIEBALGA

Šoferis Miervaldis Naglis (mob. 29577839)

Rīts

Pēcpusdiena

Laiks Pietura Laiks Pietura
7.15 Ģibuļi (Vecpiebalgas pagasts) 16:00 Bērnudārzs (Vecpiebalga)
7.32 Muilēni (Kaives pagasts) 16:00 Skola (Vecpiebalga)
7.35 Kaive (centrs) Sproģi (Inešu pagasts)
7.42 Nāgeles (Vecpiebalgas pagasts) Degvielas uzpildes stacija
7.43 Mūrnieki (Vecpiebalgas pagasts) Ineši (centrs)
7.45 Ozoliņi (Vecpiebalgas pagasts) Sāvas (Inešu pagasts)
7.48 Grinēni (Inešu pagasts) Alitēni (Inešu pagasts)
7.52 Alitēni (Inešu pagasts) Grinēni (Inešu pagasts)
8.05 Sāvas (Inešu pagasts) Ozoliņi (Vecpiebalgas pagasts)
8.15 Ineši (centrs) Mūrnieki (Vecpiebalgas pagasts)
8.18 Degvielas uzpildes stacija (Inešu pagasts) Nāgeles (Vecpiebalgas pagasts)
8.20 Sproģi (Inešu pagasts) Kaive (centrs)
8.25 Skola (Vecpiebalga) Muilēni (Kaives pagasts)
8.27 Bērnudārzs (Vecpiebalga) Ģibuļi (Vecpiebalgas pagasts)

VECPIEBALGA

Šoferis Andris Stupelis (mob. 22042972)

Rīts

Pēcpusdiena

Laiks Pietura Laiks Pietura
7.35 Kauguļi – Jauntūļi (Inešu pagasts) 16:00 Bērnudārzs (Vecpiebalga)
7.40 Kauļi (Liezēres pagasts) Skola (Vecpiebalga)
7.43 Liedes krusts (Liezēres pagasts) Meirēni (Vecpiebalgas pagasts)
7.45 Zēniņi (Vecpiebalgas pagasts) Incēni (Vecpiebalgas pagasts)
7.50 Aukstlīči (Vecpiebalgas pagasts) Kūlas (Vecpiebalgas pagasts)
7.55 Brekti (Vecpiebalgas pagasts) Zelta krogs (Vecpiebalgas pagasts)
8.00 Zelta krogs (Vecpiebalgas pagasts) Brekti (Vecpiebalgas pagasts)
8.05 Kūlas (Vecpiebalgas pagasts) Aukstlīči (Vecpiebalgas pagasts)
8.10 Incēni (Vecpiebalgas pagasts) Zēniņi (Vecpiebalgas pagasts)
8.12 Meirēni (Vecpiebalgas pagasts) Liedes krusts (Liezēres pagasts)
8.20 Skola (Vecpiebalga) Kauļi (Liezēres pagasts)
8.27 Bērnudārzs (Vecpiebalga) Kauguļi – Jauntūļi (Inešu pagasts)

ZOSĒNI – VECPIEBALGA

Šoferis Andris Stupelis (mob. 22042972)

Rīts

Pēcpusdiena

Laiks Pietura Laiks Pietura
6.20 Mežrijas (Taurenes pagasts) 17:00 Bērnudārzs (Vecpiebalga)
6.36 Zosēni (Tuleja) Skola (Vecpiebalga)
6.38 Doriņi (Zosēnu pagasts) Greiveri (Vecpiebalgas pagasts)
6.50 Drustu stacija (Drustu pagasts) Tomuļi (Vecpiebalgas pagasts)
6.55 Melnbārži (Zosēnu pagasts) Vindedzes (Vecpiebalgas pagasts)
7.00 Zeikari (Zosēnu pagasts) Zeikari (Zosēnu pagasts)
7.05 Vindedzes (Vecpiebalgas pagasts) Melnbārži (Zosēnu pagasts)
7.10 Tomuļi (Vecpiebalgas pagasts) Drustu stacija (Drustu pagasts)
7.13 Greiveri (Vecpiebalgas pagasts) Doriņi (Zosēnu pagasts)
7.25 Skola (Vecpiebalga) Zosēni(Tuleja)
7.25 Bērnudārzs (Vecpiebalga) Mežrijas (Taurenes pagasts)

* Maršrutā DZĒRBENE – TAURENE – VECPIEBALGA – TAURENE – DZĒRBENE kursēs satiksmes autobuss, skolēniem tiks nodrošinātas brīvbiļetes.