Pārgājiens uz Alauksta ezeru

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola iesaistījās pilotprojektā ,,Valsts aizsardzības mācība” (VAM), ko kā izvēles mācību priekšmetu sāka apgūt 10. – 11.klašu skolēni. Saturiski VAM aptver četras jomas (valstiskā audzināšana un dzīves skola, fiziskā sagatavotība un militārā audzināšana) un vasaras brīvlaikā jauniešiem piedāvā piedalīties pārgājienos un praktisko iemaņu nometnēs. Tā jūnijā, beidzot mācību gadu, Vecpiebalgas vidusskolas skolēni, kuri apgūst VAM, un jaunsargi devās mācību pārgājienā uz Alauksta ezeru.

Instrukcija pārgājienam nosaka noteiktu ekipējumu: jauniešiem jābūt apģērbtiem jaunsargu formā un uz pleciem jānes soma, kurā atrodas apkaimes karte, dažāda veida virves, pančo telts, pārtika un rācija saziņai ar jaunsargu instruktoru. Uzsākot pārgājienu, tiek pārrunāti drošības noteikumi, noteikts atbildīgais jaunsargs un divi sakaru procedūras ziņotāji, kuri pa rāciju, izmantojot provārdus, sazinās ar instruktoru, lai informētu par pārgājiena dalībnieku atrašanās vietu un veselības stāvokli. Galvenais uzdevums, dodoties uz Alauksta ezeru, bija veikt precīzu sakaru procedūru un uzņemt pietiekami daudz šķidruma. Diena bija ļoti karsta, un tas vēl jo vairāk ļāva skolēniem iejusties karavīru lomā.

Nonākuši ezera krastā, pārgājiena dalībnieki iepazinās ar nelielu meža teritoriju, kurā pēc tam tika veikti dažādi uzdevumi, piemēram, tika pārbaudītas apvidus novērošanas un topogrāfijas, šaušanas un dažādu mezglu siešanas, pančo telts un dabas materiālu naktsmītnes celšanas iemaņas, kā arī komandas sadarbības prasmes. Izturējuši visus pārbaudījumus, jaunieši devās atpakaļ uz skolu. Atpakaļceļā tika izvēlēti jauni sakaru procedūras ziņotāji, bet galvenais uzdevums nemainījās – bija jāturpina uzņemt daudz šķidruma.

Pārgājiens ilga piecas stundas, tā laikā tika noieti astoņi kilometri, papildinātas un nostiprinātas mācību gada laikā VAM  iegūtās zināšanas un prasmes, gūts neliels priekšstats par karavīru ikdienu.

 

 11.klases skolniece Marta Pundure