12. klases izlaidums

24.jūlijā svinīgā pasākumā 12.klases absolventi saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību.

Foto: Maira Kukle