Seminārs “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”

2019. gada 17. maijā skolotājas Agita Bērziņa un Vita Miķelsone piedalījās UNESCO asociēto skolu un Baltijas jūras projekta skolu seminārā “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”, kas tika veltīts bioloģiskās daudzveidības izzināšanai izglītībā.

Seminārā  skolu pārstāvji izzināja Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un UNESCO programmas “Cilvēks un biosfēra” darbības principus, iepazinās ar pētījuma rezultātiem par ilgtspējas izpratni jauniešos, kuri dzīvo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, un Baltijas jūras projekta pieredzi, kā arī piedalījās grupu darbos un tematiskajās sekcijās, radoši iepazīstot jaunākos materiālus un metodes, kā runāt par bioloģisko daudzveidību gan dabas zinību un ģeogrāfijas, gan sporta, vizuālās mākslas u.c. mācību stundās.

Seminārs notika atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” vides izglītības programmu realizēšanas vietā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” un to organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks”, Dabas un tehnoloģiju parku “URDA” un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Rakstu sagatavoja: Agita Bērziņa