21.gs.

2001.gadā sākās skolas renovācija Pasaules Bankas projekta ietvaros. Skola ieguva juridisko adresi – Gaismas iela 2.

2002.gadā, gatavojoties novada svētkiem, tika uzbūvēta skolas estrāde.

2002. gada vasarā 9. Piebalgas kultūras svētku laikā tika iesvētīts vienots Vecpiebalgas skolas un pagasta logo – ratiņš, kura skices autors ir mākslinieks Jānis Strupulis.

Ar 2004. gada septembri Vecpiebalgas vidusskolā atjaunoja svētku formu skolas karoga krāsās – meitenēm to veidoja balta blūze, sarkani svārki un zaļa kaklasaite, bet zēniem tumšs uzvalks, balts krekls un zaļa kaklasaite.

2004. gadā, lēni, bet neatvairāmi sarūkot audzēkņu skaitam, Vecpiebalgas Lauku reģionālā ģimnāzija atkal atgriezās pie Vecpiebalgas vidusskolas nosaukuma.

2005. gadā Vecpiebalgas vidusskola saņēma augstāko Draudzīgā aicinājuma balvas novērtējumu – 1. vietu valstī un Lielo Pūci par skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un zinātniskajos lasījumos.

2006. gadā tika iesākta trenažieru zāles izveidošana un aprīkošana.

2007. gadā modernu veidolu ieguva skolas ēdamzāle, kurā darbojās arī kafejnīca.

2008. gada Zinību dienā 1.septembrī Vecpiebalgas vidusskolā viesojās Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers un kopā ar skolēniem un skolotājiem iestādīja trīs eglītes zālājā līdzās internāta ēkai.

2009. gadā skolas jaunajam korpusam tika izbūvēts trešais stāvs, kurā ierīkota datorklase, bibliotēka, kapela, ierīkots arī skolas muzejs.

2010. gada augustā notika kārtējais Vecpiebalgas vidusskolas saimes salidojums, kurā direktore Marija Supe teica: ,,Šogad mūsu skolai aprit 314 gadi un vidusskolu beidza piecdesmit piektais izlaidums. Kopš 1955. gada Vecpiebalgas vidusskolu absolvējuši 1434 audzēkņi.”

Kopš 2013. gada rudens Vecpiebalgas vidusskolu vada direktore Lolita Žagare.

2015. gada 8.decembrī skolā viesojās Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis. Prezidenta kundze apmeklēja Vecpiebalgas bērnudārzu.

2016. gada augustā notika skolas trīs simti divdesmit gadu atcerei veltīts salidojums – nozīmīgs atskaites punkts jauniem darbiem un sasniegumiem, jaunai nākotnei un jaunai vēsturei.

2018. gada septembrī par skolas direktoru kļuva Arvis Kalējs.

2019. gada septembrī jauna vadības maiņa – skolas direktores pienākumus uzņēmās bijusī direktora vietniece mācību darbā Ilona Strelkova.