Labbūtības pasākums “Kopā būt”

Vecpiebalgas vidusskolas darbiniekiem “Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762) ietvaros” 18.augustā Vecpiebalgas muižā notika labbūtības pasākums “Kopā būt”.

Tas nekas, ka no rīta viss bija pielijis un slapjš, dalībnieki un pasākuma organizatori bija moži un smaidīgi. “Sveču darbnīcas” saimnieks Jānis Balodis teica viedus vārdus par sveču gaismas simbolisko nozīmi: prāta gaismu, prasmi sakārtot sevi, spēju pastāvēt par savu tēvu zemi, pieņemt pareizus lēmumus. Sveču liešanas meistari – Aiva, Maija, Zane un Jānis – ievadīja dabisko vaska sveču liešanas gudrībās. Ar lielu aizrautību un radošumu tika lietas un dekorētas sveces. Visiem bija gandarījums par paveikto.

Ekskursijā pa Vecpiebalgas muižu Cēsu novada deputātes Ellas Frīdvaldes-Andersones stāstījumā saklausījām atgādinājumu nejaukt bijušo magazīnu (tagad iekārtots jauniešu centrs) ar stalli. Savulaik vecpiebaldzēniem magazīna ir bijusi ļoti svarīga, jo tā bija labības glabātuve. Jāpiebilst, ka Ella Frīdvalde-Andersone ir dzimusi inesiete, tāpēc ļoti labi pārzina Vecpiebalgas novada vēsturi. Protams, kas tā par ekskursiju, ja nav grūtu jautājumu! Atbildes bija interesantas un radošas… Rezultātā uzzinājām interesantu informāciju par reperi – atzīmi 200 m virs jūras līmeņa muižas pils mūrī – un secinājām, ka lielu plūdu laikā izdzīvosim.

Muižas pilī klausījāmies jaunā kolēģa Kristera Brieža un viņa vadītā ansambļa muzikālo sniegumu. Koncerta izskaņā mūziķis aicināja kopīgi nodziedāt dziesmu “Vecpiebalgas ūdensrozes”.

Lai dažādo krāsu ūdensrozes pulcina jaunam darba cēlienam skolā!

Paldies par sarūpētajām pusdienām Lienei, par gardo un sātīgo maizi Kaijai, par saldo plātsmaizi Edītei!

Paldies skolas direktorei par izglītojošo un sirsnīgo pasākumu!