1. septembris – Zinību diena

Skolas pagalmā uz kopīgo tikšanos pulcējās mūsu skolas 205 audzēkņi, viņu vecāki un skolotāji. Draiskie velniņi no R. Blaumaņa ,,Velniņiem” un A. Glāzere  iepazīstināja ar pirmklasniekiem, desmitklasniekiem, dāvājot šī gada simbolu – saulīti. Klašu  pārstāvji iepazīstināja ar jaunajiem skolēniem, kas mācības uzsāk mūsu skolā, klases audzinātājām.

Skolas direktore I. Strelkova vēlēja skolēniem veiksmīgu jauno mācību gadu.  Atceraties , ka mūsos katrā dārgums mīt kā saules stariņš mazs, jāmāk tikai saskatīt! Vecākus aicināja uz kopīgu sadarbību. Iepazīstināja ar jaunajiem pedagogiem un skolas darbiniekiem.

Vecpiebalgas vidusskolas pateicības saņēma Sigita Upeniece, Judīte Ķepīte, Nebaru ģimene un Ozoliņu ģimene.