ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” norises skolās

ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tiek īstenots abās Vecpiebalgas novada skolās: Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā, aptverot 1. – 9. klašu grupu.

2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros skolās darbojas dažādi pulciņi (matemātikas, dabaszinību un multimediju), kā arī tiek nodrošināts pedagoga palīgs.

Lai skolēniem sniegtu plašākas iespējas mūsdienīgu digitālo prasmju apguvei, projekta izsludinātā “Tehnoloģiju gada” ietvaros abās novada skolās tiek organizētas robotikas nodarbības. Skolēni atzīst, ka nodarbības ir interesantas un aizraujošas, jo tiek izmantotas modernas tehnoloģijas – dažāda veida programmējami roboti, robotu bumbas un klucīši, lāzeri, droni un citi rīki, kas tiek vadīti ar planšetdatora palīdzību. Papildus robotikas nodarbībām Vecpiebalgas vidusskolā notiek arī praktiskās nodarbības vektorgrafikā un datorikā, kā arī Lego konstruktoru un robotiņu pulciņš. Vislielākā interese par ”Tehnoloģiju gada” norisēm vērojama tieši jaunāko klašu grupās.

Vecpiebalgas novada pašvaldībai pieejamais finansējums projekta pamata aktivitāšu realizēšanai  ir 18 673,93 EUR, savukārt “Tehnoloģiju gada” aktivitātēm – 9452,10 EUR.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Galvenās darbības ir ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kā arī ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu un ārpusstundu aktivitāšu nodrošināšana mācību satura apguvei.

 

Sīkāka informācija:  https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml