11.klases skolēnu aktiviātes

11.klases skolēni un skolotājas Agita Bērziņa, Vita Miķelsone piedalījās projektā “Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību” . Projekta mērķis bija celt skolēnu apziņu par to, kas notiek ar ūdentilpēm Latvijā interesantā un iesaistošā veidā.

18.oktobrī kopā ar Pasaules Dabas Fonda vides ekspertiem un Vides risinājuma institūta ūdens pētniekiem devāmies ekspedīcijā, lai izpētītu, kādas sugas ir sastopamas Balgas upē. Šajā ekspedīcijā skolēni izmantoja īpaši izstrādātas ūdens izziņas anketas, kas ļāva viņiem gūt zināšanas par ūdenī dzīvojošajām augu un dzīvnieku sugām, cilvēku ietekmēm uz ūdenstilpēm un to apkārtni, kā arī citām lietām, kas ietekmē ūdens kvalitāti un sugu daudzveidību. Lai padarītu nodarbību interaktīvāku un iesaistošāku, anketas bija veidotas origami formātā, kas ļāva skolēniem atklāt nākamos jautājumus un papildu informāciju.

10.decembrī piedalījāmies projekta noslēguma konferencē Rīgā. Konferencē ar prezentācijām uzstājās Pasaules Dabas Fonda, saldūdens un jūras eksperti, kas iepazīstināja  ar Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību, tās saglabāšanas problēmām, risinājumiem.

Otrajā konferences daļā bija iespēja pārbaudīt zināšanas par ūdeni viktorīnā un izspēlēt šī projekta ietvaros izgatavotu spēli “Ūdenstopija”. Tā ir stratēģiska spēle, kurā jaunieši var uzņemties valdības, NVO, iedzīvotāju vai uzņēmēju lomas un attīstīt ūdens objektus, uzreiz redzot, kā katra viņu rīcība ietekmē vidi.