2019. gada sākums pirmskolā

Sniega puisīši un sniega meitiņas dziesmās, sniegavīri angļu valodas nodarbībās, sniega prieki pagalmā, -tā iesācies šis 2019.gads mūsu bērnudārzā!